Efter flere års samarbejde mellem borgere og politikere har Vindinge nu fået en helhedsplan.

En plan – er det ikke bare nogle papirer, der kommer til at samle støv? Nej, det kommer ikke til at ske, for Vindinge er udfordret – både positivt og negativt – og derfor er der brug for en plan, som kan styre udviklingen de kommende år.

Lige nu fylder spørgsmålet om købmanden, der skal flytte til nye lokaler, og fjernvarmearbejdet – som altid er lidt bøvlet – rigtig meget. Men set fra et helikopterperspektiv er Vindinge en landsby i udvikling. Byen er attraktiv og vokser, og mange børnefamilier flytter til. Samtidig er mange af de oprindelige beboere ved at blive seniorer.

Derfor er der i fremtiden brug for mere variation i typer af boliger. I dag består Vindinge hovedsageligt af parcelhuse. Planen peger på, at der fremover bygges mindre, senioregnede boliger i byen.

Skolen er under pres som følge af de mange børn, der kommer til byen. Derfor peger planen på, at boligudviklingen skal ske i balance med kapaciteten på skole og daginstitutioner.

Trafikforholdene i Vindinge er også belastede, derfor bliver det prioriteret, at have bedre trafiksikkerhed for skolebørn, gående og cyklister.

Og endelig er der Vindinges meget store udfordring: Grusgravene omkring byen. Her er der nu i planen kommet en retning for, hvordan naturen kan tage over, når gravemaskinerne er færdige.

Helt konkret nævner helhedsplanen en hundeskov i tilknytning til byen og mere biodiversitet i de nye boligområder.

Med den nye helhedsplan for Vindinge er der nu skabt et overblik og en retning for udviklingen, der i fremtiden vil fungere som rettesnor for planlægningen af byen.

Se den vedtagne helhedsplan her.

Kilde.