Regeringen og aftalepartierne bag varmechecken er enige om at løfte varmechecken fra 3.750 til 6.000 kr. skattefrit. Det meddeler Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Samtidig øges indkomstgrænsen for årlig husstandsindkomst fra 550.000 til 650.000 kr. Omkring 419.000 hjem forventes nu at modtage den højere check mod tidligere estimeret 320.000 hjem. Checken målrettes forsat husstande ramt af høje prisstigninger.

Siden Aftalen om målrettet blev indgået 11. februar mellem regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne, er der udbrudt krig i Ukraine. Det har skabt usikkerhed på energimarkederne, og gaspriserne forventes at være på et højt niveau i resten af 2022. Derfor er der nu enighed i aftalekredsen om at udvide målgruppen og øge checken.

Aftalepartierne afsætter hertil yderligere 100 mio. kroner til kommunernes øgede udgifter til f.eks. personligt tillæg til pensionister, kontanthjælpsmodtagere og andre økonomisk vanskeligt stillede, der bliver ramt at prisstigningerne. Puljen er nu på 200 mio. kroner og dækker også næste vinter til og med april 2023. Det betyder, at borgere med meget små indtægter, kan få hjælp, inden checken udbetales i august og september.

Varmechecken udbetales automatisk i august og september, når data er indsamlet, og udbetalingssystemet er klar.

Fakta
• 1 mia. kr. til øget varmehjælp
• Indkomstgrænsen hæves til: 650.000 kr. efter AM-bidrag, 706.000 kr., før AM-bidrag
• Målgruppen omfatter fortsat:
o Husstande, der opvarmes af gasfyr
o Husstande, som ligger i et fjernvarmeområde med en gasandel over 65 % eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigninger
o Husstande med el-radiatorer eller varmepumper som primær varmekilde med en tilsvarende prisstigning.
• Checken udbetales automatisk uden ansøgning
• Skattefri varmecheck hæves til 6000 kr. kr. fra 3.750 kr.
• Omkring 419.000 danskere vil modtage checken automatisk
• 100 mio. ekstra kr. til kommunernes hjælp til økonomisk vanskeligt stillede samt forlængelse af ordningen.

Hertil opfordres kommunerne til et øget opsøgende arbejde for at sikre viden om mulighed for støtte.

Foto: ABW