vucHF og VUC Roskilde 
Læderstræde 4
4000 Roskilde
Tlf. 46 30 86 00
vucroskilde@vucroskilde.dk

Følg HF og VUC Roskilde på Facebook 

Uddannelser at bygge videre på
Få hundrede meter fra Domkirken i det historiske centrum af Roskilde ligger HF og VUC Roskilde. I de små gader mellem byhusene spirer et kreativt og levende undervisningsmiljø for voksenuddannelse.

HF og VUC Roskilde har kursister med meget forskellige baggrunde, mål og drømme. Der er dem, som først skal til at lære dansk, der er dem som mangler nogle enkeltfag for at komme videre på drømmestudiet – og så er der dem, som har fået en skidt start på skolelivet med diagnoser, mobning eller lavt selvværd. I klasselokalerne hos HF og VUC Roskilde er der plads til dem alle sammen.

HF og VUC Roskilde omfatter også Greve og Køge. Alle tre afdelinger giver unge og voksne mennesker fra det østlige Sjælland et springbræt mod nye muligheder inden for uddannelse og kompetenceudvikling.

vuc2Målrettet læring i fællesskab
På HF og VUC Roskilde er det et mål at hjælpe kursisterne til at flytte sig selv videre i livet. Derfor er læring og udvikling meget mere end pæne fyldord; de er det værktøj, som skaber målrettede læringsprocesser, der imødekommer kursisternes, arbejdsmarkedets og samfundets behov.

I fællesskabet med deres lærere og klassekammerater får kursisterne mod og lyst til både at søge mod nye mål i livet.

Grundig studievejledning
Hos studievejlederen kan både kommende og nuværende kursister blive grundigt orienteret om de muligheder HF og VUC Roskilde kan tilbyde ud fra personlig retning, perspektiv og drømme om fremtiden.

Paletten af uddannelser omfatter både HF, AVU – Almen voksenuddannelse, FVU – Forberedende voksenundervisning, OBU – Ordblindeundervisning og specielt tilrettelagte kurser.

Rektor
Rektor Dorthe Jensen Lundqvist

På HF og VUC Roskildes hjemmeside fortæller rektor Dorthe Jensen Lundqvist blandt andet: ”Undervisningen er tilrettelagt for voksne. På VUC har vi respekt for den enkeltes måde at lære på, og kursisterne har medindflydelse på undervisningen. Studiemiljøet er seriøst og inspirerende, og lærerne er fagligt dygtige og erfarne voksenundervisere.”

Det kan altid betale sig at lære
Vi lærer så længe vi lever. Et menneske som har haft det svært i folkeskolen og som egentlig ikke har tænkt, at der var ”mere at komme efter”, men som alligevel har gennemført et eller flere fag på HF og VUC Roskilde med succes, beviser, at det aldrig er for sent at springe ud i at lære nyt.

HF og VUC Roskilde har springbrættet til nye muligheder. Tør du tage springet?

Kontakt HF og VUC Roskilde. 


sølvpartner