Roskilde Byråd har skrevet til transportministeren for at få gjort noget ved trafikstøjen fra Holbækmotorvejen og jernbanen, som begge er statens ansvar. Ministeren svarer, at vejstøj er et problem – men der kommer ingen konkrete løfter om at gøre noget.

“Vi skrev til ministeren fordi mange borgere – især i Roskildes sydlige del – klager over støjen. Trafikmængden stiger, og vejene udbygges – derfor mener vi, at staten har et ansvar for at sikre de ramte byområder mod øget støj,” siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting.

“Det er fint, at ministeren anerkender, at der er problemer med støj, men jeg havde gerne set en konkret handling i forhold til de to forslag, vi stiller, som kan gøre noget ved det her og nu,” siger udvalgsformanden.

Politikerne i Roskilde Kommune peger på at nedsætte hastigheden på motorvejsstrækninger tæt ved beboelser og begrænse godstogenes acceleration på jernbanen, indtil de er uden for byområdet, som løsninger her og nu.

Ministeren svarer i forhold til støj fra motorvejen, at der i øjeblikket et forsøg i gang på den inderste del af Holbækmotorvejen, hvor hastigheden er sat ned. Her ser ministeren frem til, at resultater og analyser foreligger. Han kommenterer ikke støjen fra jernbanen.

“Vi ved, at der allerede i trafikforliget fra 2019 blev afsat 1,6 mia. kr. til at dæmpe støj fra statsveje og et ikke nærmere defineret beløb til støj fra jernbaner i hele landet. Transportministeren henviser i sit brev til de politiske forhandlinger om infrastruktur, som starter her i denne måned. Jeg tilbyder i den forbindelse gerne ministeren, at vi stiller os til rådighed for nye forsøg såvel omkring hastighedsnedsættelse på motorvejen som ændret køremønster på jernbanelinjen, som måske kan være med til at afhjælpe de problemer, vi har her i Roskilde lige nu,” siger Jens Børsting.

Pressefoto