Sundhedsstyrelsen planlægger sammen med regionerne, hvor mange sengepladser sygehusene skal have for at være klar til at tage imod patienter med COVID-19. Alle regioner har planer for at sikre kapaciteten, også ved et stigende smittetryk. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Siden starten af epidemien med COVID-19 har Sundhedsstyrelsen sammen med regionerne løbende arbejdet med at sikre, at sygehusene har det tilstrækkelige antal senge klar til at kunne tage imod patienter med COVID-19. Den typiske COVID-19-patient bliver indlagt på en almindelig medicinsk afdeling, i isolation. Men en del af patienterne har behov for mere intensiv behandling, for eksempel med respirator, og i det tilfælde indlægges patienterne på en intensiv afdeling.

På landsplan er der planlagt med, at der skal være mere end 800 sengepladser på de medicinske afdelinger klar til patienter med COVID-19, ligesom der skal være 300 sengepladser på de intensive afdelinger klar, hvis behovet opstår.

Aktuelt er 368 patienter indlagt med COVID-19, og 61 ligger på intensiv. Da epidemien var på sit højeste i foråret, var der omkring 400 patienter indlagt, og heraf havde omkring 140 patienter brug for en intensiv sengeplads.

”Epidemien med COVID-19 udvikler sig hele tiden. Vi kan se, at der i forhold til i foråret er færre indlagte på intensiv afdeling nu, og det tyder på, at de indlagte patienter er mindre alvorligt syge end i foråret,” siger sektionsleder Agnethe Vale Nielsen.

Lige nu optager patienter med COVID-19 41 % af de medicinske sengepladser og 20 % af de intensive sengepladser, som er reserveret til COVID-19 patienter. Alle regioner har planer for, hvordan de kan øge antallet af sengepladser til både patienter med COVID-19 og til alle de andre patienter, som sygehusene skal tage sig af, hvis behovet opstår. Planerne beskriver konkret placering af senge, hvordan man sikrer, at der er det nødvendige udstyr på plads, som for eksempel respiratorer, og at der er nok læger, sygeplejersker og plejepersonale at trække på.

Sundhedsstyrelsen har nedsat en særlig COVID-19 Task Force for sygehuskapacitet, som mødes jævnligt og gør løbende status i forhold til behovet i sygehusvæsenet.

”Vi er i meget tæt kontakt med regionerne om deres planer, så vi er sikre på, at der er den fornødne kapacitet, uanset hvordan epidemien udvikler sig. Vi ved, at personalet løber rigtig stærkt for at undersøge og behandle både patienter med COVID-19 og alle de andre patienter med behov for en indsats på sygehusene, samtidig med, at de – ligesom alle os andre – også bliver syge med COVID-19 eller bliver nære kontakter til andre smittede,” siger Agnethe Vale Nielsen.

Der er i flere regioner brug for at udsætte udvalgte planlagte behandlinger for at frigøre tid til at tage sig af COVID-19-patienter. Det vil dreje sig om patienter med sygdomme, hvor det er fagligt forsvarligt at udskyde behandlingen. Det vil sige ikke-akutte eller livstruende tilstande, eller tilstande hvor forsinket behandling ikke medfører risiko for tab af førlighed.

Sundhedsstyrelsen udgiver fremover ugentligt en oversigt over den aktuelle situation i sygehusvæsenet, hvoraf det blandt andet vil fremgå, hvis regionerne har øget deres kapacitet til patienter med COVID-19.

Håndtering af kapacitet til COVID-19 i sygehusvæsenet

Sygehuskapacitet for COVID-19: uge 51