“I Plan- og Teknikudvalget synes vi, at det nye padelcenter har fundet en rigtig god placering på Rønøs Allé. Centret kommer til ligge tæt på Målfeltet – de nye boldbaner ved Dyrskuepladsen – selve Dyrskuepladsen og Milen, som er det store areal fra Køgevej helt over til Darupvej. Padelcentret kommer på den måde til at blive en del af vores vision om at styrke sydbyens samlede kultur-, fritids- og idrætstilbud”, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting.

Lokalplanforslaget gør det muligt at bygge en 2.425 m2 hal i op til 12 meters højde, som er den internationalt godkendte loftshøjde til professionelle padelspillere.

Byggeriet vil indeholder padelcenter med seks baner og omklædnings- og mødefaciliteter, så hallen kan bruges til fx private begivenheder og firmaarrangementer.

Den store bygning skal “nedbrydes” med vinduespartier, skift i facadebeklædning og beplantning.

De nærmeste berørte naboer bliver inviteret til et dialogmøde om projektet og lokalplanen under høringsperioden, som er fra den 7. december 2020 til 1. februar 2021.

Fakta

Padel er en sport, der bedst kan beskrives som en blanding af 80% tennis og 20% squash. Banen er lidt mindre end en tennisbane og er omgivet af vægge, der bruges i spillet.

Det er en social sport, da der altid spilles med 4 spillere. Padel spilles med et bat, og bolden ligner en tennisbold men er lidt mindre og har mindre tryk.

Pressefoto