Hvordan stiller man op?

Svar på spørgsmålene nederst på deres side. Så har du mulighed for at være en af de 10 passagerer, der får en plads i Passagerrådet i Region Sjælland.

Deadline for, at du kan sende dem din opstilling, er søndag den 28. marts 2021.

Udvælgelsen sker ved, at Passagerpulsen inddeler alle opstillede i kategorier ud fra kriterier som eksempelvis køn, alder, geografi og lignende. Bagefter laver de en lodtrækning i de forskellige kategorier, så de er sikre på at få forskellige passagertyper i Passagerrådet.

Hvem kan stille op?

Du kan stille op til Passagerrådet uanset, om du rejser hver dag eller kun en sjælden gang i mellem. Om du er ung, ældre eller sidder i kørestol. Eller om du rejser med lokaltog, bus eller Flextrafik.

Det vigtigste er, at du har lyst til at gøre en forskel for de mange, der rejser med kollektiv transport på Sjælland.

OBS: Sæt allerede nu to kryds i kalenderen:

Det første er åbningsmødet af Passagerrådet i Region Sjælland den 15. april klokken 16.30-19.00.
Den anden er Intro-workshop den 20. april klokken 16.30-20.00.

Læs mere her

Foto: ABW