97,6 procent af Roskilde Kommunes 9. klasse elever har mindst opnået karakteren 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven, som kræves for at kunne starte på en ungdomsuddannelse. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

Andelen af elever, der mindst opnår karakteren 02 i dansk og matematik i afgangsprøven i 9. klasse, er steget støt gennem fire år, fra 93,7 procent i skoleåret 2016/17 til nu 97,6 procent i skoleåret 2019/20. Sidstnævnte er dog en lille tilsnigelse, da afgangsprøverne i 2020 på baggrund af situationen med Covid-19 blev aflyst af Børne- og Undervisningsministeriet. I stedet blev de afsluttende standpunktskarakterer ophøjet til prøvekarakterer.

Men udviklingen er særlig relevant i forhold til målsætningen om, at mindst 95 % af eleverne skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kræver nemlig mindst karakteren 02 i gennemsnit i både dansk og matematik for at komme ind på en ungdomsuddannelse. Det er seks delprøver, der udgør kravet, heraf fire i dansk og to i matematik.

– Jeg glæder mig rigtig meget over, at det ser ud til, at vi næsten får alle med. Det er så utrolig vigtigt, at de unge, der forlader folkeskolen, kommer godt videre med en ungdomsuddannelse. Det er samtidig et stort skulderklap til skolerne for den indsats, de har gjort for at støtte og hjælpe flere elever med dansk og matematik. Det har i den grad båret frugt. Samtidig er det vigtigt forsat at have gode forberedende tilbud til de elever, som lige har brug for lidt ekstra tid og støtte for at komme godt videre i uddannelse og beskæftigelse, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Skole- og Børneudvalget er netop blevet orienteret om de friske tal. Landstallet er endnu ikke offentliggjort, men de foregående tre år har andelen af elever med mindst 02 i dansk og matematik i Roskilde Kommune ligget mellem to og tre procentpoint over landsgennemsnittet.

I det seneste skoleår 2019/2020 var der 20 elever i folkeskolerne i Roskilde Kommune, der ikke opnåede 02 i gennemsnit i både dansk og matematik ved de afsluttende standpunktskarakterer, der er blevet til afgangsprøvekarakter. Af de 20 elever går de 15 nu i 9. eller 10. klasse, eller de er startet på en ungdomsuddannelse eller afventer optagelse på den. Fem elever er i gang med en forberedende eller udviklende uddannelse eller aktivitet, herunder FGU, eller er fritaget fra uddannelsespligten.

Af de 34 elever, der i forrige skoleår, 2018/2019, ikke opnåede karakteren 02 i både dansk og matematik, er 26 nu i gang med en 10. klasse eller en ungdomsuddannelse.

Foto: ABW