To lektorer fra Roskilde Universitet er indstillet til Uddannelses- og Forskningsministeriets Undervisningspris 2024. Begge brænder for den levende og inspirerende formidling.

Jakob Vestergaard og Sofie Pedersen – nomineret til Undervisningsprisen 2024. Pressefoto RUC

Til efteråret bliver det afgjort, hvem af landets undervisere der får tildelt Uddannelses- og Forskningsministeriets Undervisningspris 2024. Med i opløbet er to lektorer fra RUC, som begge har fokus på at skabe engagerende undervisning og nytænke det traditionelle forelæsningsformat.

Jakob Vestergaard, som er lektor i økonomi på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, har blandt andet givet sine studerende et andet blik på økonomien.

Tidligere så en del af de studerende økonomikurset som et teoretisk svært kursus, som alle var nødt til at gennemføre, uanset hvilken faglig specialisering de senere måtte vælge. Men Jakob gentænkte og udviklede tilgangen til pensum, så forelæsningerne – for op til 200 studerende – kom til at indeholde ting som YouTube-klip til summeøvelser, quizzes og små konkurrencer for at engagere de studerende og for at nedbryde det traditionelle forelæsningsformat.

Siden tiltagene er andelen af tilfredse studerende fordoblet, hvilket er imponerende på et felt, der traditionelt anses som noget af det fagligt sværeste inden for området.

Trækker på praksiserfaring
Også Sofie Pedersen, som er lektor i psykologi ved Institut for Mennesker og Teknologi, bryder med det traditionelle for at engagere de studerende. Blandt andet sætter hun dem til at anvende teorier fra psykologien på konkrete cases fra populærkulturen – eller bringer forskellige problemstillinger fra praksis i spil på måder, der udfordrer både de studerende og teorierne.

”Det, jeg underviser i, er jo ikke one-size-fits-all tilgange, plug-and-play løsninger eller entydige korrekte svar. Det handler derimod om at skærpe de studerendes blik for de muligheder, der ligger i forskellige psykologiske teorier, og hvordan man kan arbejde med dem i praksis – og klæde dem på til at arbejde med komplekse problemstillinger i menneskers hverdagsliv,” forklarer hun.

På spørgsmålet om, hvad de studerende reagerer bedst på i undervisningen svarer Sofie:

”Helt klart mit engagement og mine erfaringer fra praksis, og måden de flytter ind i undervisningen på. De kan mærke, at jeg er til stede, og hvad jeg har lært af mine egne praksiserfaringer. Jeg tror, at noget af det, jeg lykkes med, er, at få psykologien ned på jorden og invitere de studerende ind i et refleksionsrum omkring de muligheder, teorierne åbner op for,” siger hun.

Undervisningsprisen bliver uddelt til efteråret. Du kan se mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.