Roskilde Universitet modtager sammen med en række andre uddannelsesinstitutioner en bevilling på 1 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Bevillingen skal bruges til at samle op på de erfaringer med online-undervisning, der er gjort i forbindelse med corona-virussens indtog i Danmark. Det oplyser de i en pressemeddelse.

Studerende på Roskilde Universitet. Arkivfoto.

Tilbage i marts blev Roskilde Universitet på rekordtid omdannet til et online-universitet, og dette gjorde sig i øvrigt gældende for flere danske uddannelsesinstitutioner. Nu skal et nyt projekt samle op på den viden, som uddannelsesinstitutionerne har fået i løbet af coronakrisen. Projektet skal dels bidrage til at samle op på erfaringerne fra corona-situationen, og dels at skabe fælles læring, som kan udvikle uddannelsesinstitutionernes arbejde med onlineundervisning og eksamen fremover.

Samlet viden om nye erfaringer.
I projektet vil det fx blive undersøgt, hvordan studerende har oplevet forskellige former for digitalt understøttet undervisning – fx projektvejledning via videomøder og onlineforelæsninger, og hvilken betydning de forskellige former har haft for de studerende, bl.a. i relation til oplevet læringsudbytte.

“Dette projekt er meget relevant og vigtigt for at kunne reflektere over, hvad der har fungeret godt og mindre godt under nedlukningen af de danske videregående uddannelser. Vi kan lære en masse af hinanden, og sammen kan vi se på, hvilken læring vi tager med videre,” siger Søren Larsen, der er leder af Center for Virtuelle Læringsteknologier på RUC, som er ansvarlig for RUC’s andel i projektet.

Rektor Hanne Leth Andersen glæder sig over bevillingen til det nye projekt: “Vi har nok alle fået øjnene op for nye digitale muligheder, men vi har samtidig opdaget, at der er god grund til, at vi mødes i fysiske rum til mange af vores uddannelsesaktiviteter. I det hele taget er online-undervisning en særlig form, der kræver pædagogisk refleksion og forberedelse, hvis udbyttet skal blive højt. Med det her projekt kommer vi tættere på undervisernes og de studerendes nye erfaringer og didaktiske behov, og det ser jeg meget frem til,” siger Hanne Leth Andersen.

Om samarbejdsparterne:
Det er Professionshøjskolen UCN, Professionshøjskolen Absalon, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Syddansk Universitet, University College Lillebælt, UC Syd, VIA University College og Roskilde Universitet, som har modtaget en bevilling på 1 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til projektet.