Viden fra Roskilde Universitet skal være med til at løfte virksomheders konkurrenceevne og dermed komme samfundet til gavn.

Nye sundhedsløsninger til borgerne på Falster, grøn omstilling af transportsektoren på Sjælland eller bedre udnyttelse af reststrømme fra fødevarevirksomheder.

Det er blandt andet noget af det, som forskere fra Roskilde Universitet kan bidrage med, når universitetet er blevet medlem af seks såkaldte erhvervsklynger. I erhvervsklyngerne skal forskernes viden komme virksomheder i alle størrelser – og dermed også samfundet – til gavn.

Formålet med erhvervsklyngerne er at styrke virksomheders konkurrenceevne gennem samarbejde om innovative løsninger og vidensdeling mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører inden for relevante erhvervs- og teknologiområder.

Roskilde Universitet har meldt sig ind i følgende seks klynger:
• CLEAN – Danmarks Miljøteknologiklynge
• Life Science Cluster Denmark
• Food & Bio Cluster Denmark
• WE BUILD DENMARK – Klyngen for Byggeri og Anlæg
• DigitalLead
• Maritime & Logistics Innovation Denmark

“Roskilde Universitet styrker sit samarbejde med private virksomheder, og de seks erhvervsklynger er gode platforme til at generere sådanne samarbejder. Roskilde Universitet er Region Sjællands universitet, og i udvælgelsen har vi derfor lagt særligt vægt på de områder, hvor regionens styrker og behov flugter med vores forskningskompetencer,” siger Roskilde Universitets prorektor Peter Kjær.

Viden om nye teknologier og trends
Fødevarer og bioressourcer er et fremtrædende erhvervsområde i Region Sjælland, og Roskilde Universitet har stærke miljøer inden for blandt andet mikroalgebiologi og fødevarestudier. RUC har således meldt sig ind i Food & Bio Cluster Denmark.

“I Food & Bio Cluster Denmark er vores vigtigste opgaver at hjælpe vores medlemmer med at møde morgendagens udfordringer og gribe dens muligheder og gøre den grønne omstilling til en god forretning. En vigtig del af det arbejde er at kunne matche især danske forskere med virksomheder, der efterspørger viden om nye teknologier og trends. For at lykkes med det har vi brug for tætte samarbejder med de danske videninstitutioner, og vi er meget glade for, at Roskilde Universitet med sine spændende forskningsmiljøer inden for bio- og fødevareområdet nu bliver en del af klyngeindsatsen. Vi ser meget frem til samarbejdet,” siger Food & Bio Cluster Denmarks CEO, Lars Visbech Sørensen.

Grøn it
Deltagelsen i erhvervsklyngerne skal få virksomhederne til at se muligheder i samarbejde med eksempelvis forskere, så virksomhederne kan blive mere innovative og konkurrencedygtige i fremtiden. Forskerne bidrager på forskellige måder for eksempel ved at indgå i projekter sammen med virksomheder og andre parter, holde oplæg om relevante emner til virksomhederne i klyngerne og bidrage til konferencer organiseret af klyngerne.

Adjunkt Maja Hanne Kirkeby fra Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet deltager i projektet ‘Energicertificeret softwareudvikling og drift’, der netop er gået i gang, og som er finansieret af erhvervsklyngen DigitalLead. I projektet arbejder Maja Hanne Kirkeby sammen med forskere fra Aalborg Universitet og DTU samt virksomhederne Edora A/S, Digiplex1 Aps, KMD A/S, NNIT A/S og EG A/S om at nedsætte energiforbruget fra it-systemer gennem bedre styring.

“Jeg oplever samarbejdet om projektet som en spændende udfordring med en række dygtige partnere. Generelt er mit indtryk, at klyngerne er en god platform til at danne nye samarbejder mellem interesserede virksomheder og forskere, og at disse samarbejder både bringer min forskning i spil ude i virksomhederne og udvikler den,” fortæller Maja Hanne Kirkeby om sit engagement i erhvervsklyngen.

Med medlemskaberne i seks erhvervsklynger kommer Roskilde Universitets forskere til at bidrage med viden, som kan løfte virksomheder i Region Sjælland. Sidste år modtog Roskilde Universitet en bevilling på cirka 20 millioner kroner fra Folketinget til en udvikling af vidensamarbejdet i Region Sjælland herunder især en erhvervsrettet indsats, som deltagelsen i erhvervsklyngerne er en del af.

De seks erhvervsklynger:
CLEAN – Danmarks Miljøteknologiklynge: Har som vision, at danske virksomheder skal være verdensførende inden for miljøområdet. Klyngens medlemmer arbejder med områder som ‘Vand i teknosfæren’, ‘Klimatilpasning’, ‘Affald, ressourcer & materialer’, ‘Luft’, ‘Jord, vand & natur’.

Life Science Cluster Denmark: Arbejder for at omsætte dansk forskning og viden inden for life science og velfærdsteknologi til nye og bedre kommercielle løsninger til gavn for virksomheder, sundhedsvæsen, kommuner og borgere i hele Danmark.

Food & Bio Cluster Denmark: Klynge inden for fødevarer og bioressourcer, som vil styrke vidensbaseret innovation og vidensamarbejde på tværs af virksomheder og videninstitutioner.

WE BUILD DENMARK – Klyngen for Byggeri og Anlæg: Med sit udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchen arbejder klyngen med fremtidens bæredygtige og digitale teknologier, smarte byer og lokalområder, innovation, forretningsudvikling, produktivitet, vækst og internationalisering.

DigitalLead: Klynge for digitale teknologier og samlingspunkt for digital innovation for virksomheder, der udvikler digitale løsninger, og for andre sektorer, der har brug for digitale løsninger.

Maritime & Logistics Innovation Denmark: Platform for relevante aktører inden for den maritime branche og transportkæden og med fokus på virksomheders grønne omstilling og digitalisering. 

Foto: Anne Beth Witte, Dit Roskilde