Økonomiudvalget i Roskilde Kommune har på sit møde i dag besluttet at politianmelde virksomheden Solum, fordi der er mistanke om, at virksomheden har opbevaret brændbart materiale uden at ansøge om tilladelse og at reglerne om brandsikkerhed, derfor ikke er overholdt. Det kan være årsagen til at den nuværende brand er så omfattende og langvarig, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Baggrunden er den aktuelle brand på affaldsbehandlingsanlægget på Vestre Hedevej i Roskilde, hvor tonsvis af haveaffald har været i brand siden den 19. september 2020.

“Virksomheder skal – ligesom alle os andre – overholde de regler og rammer, der er for deres virke. Brandvæsenet kan konstatere, at Solum har opbevaret alt for store mængder brændbart materiale uden at have tilladelse. Derfor har vi i økonomiudvalget i dag bedt Roskilde Brandvæsen om at politianmelde Solum”, siger borgmester Tomas Breddam.

Borgmesteren understreger, at Solum er i gang med at rette op på de manglende tilladelser. Politianmeldelsen gælder således forsømmelser i tiden op til branden.

“Når vi tager denne sag så alvorligt, er det jo fordi branden har så store konsekvenser. Rigtig mange borgere er generet af røg og lugt, og er selvfølgelig også bekymrede for de helbredsmæssige konsekvenser. Derfor tager vi nu igen også kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få rådgivning. Det har vi nemlig ikke fagligheden til i kommunen”, lyder det fra Tomas Breddam.

Solum fik i 2017 en miljøgodkendelse. Her blev det præciseret at virksomheden selv skulle søge om tilladelse til at opbevare brandbart affald, herunder søge om tilladelse efter Beredskabsloven. Til trods for dette har virksomheden ikke ansøgt om tilladelse efter bestemmelserne i Beredskabsloven.

Desuden tyder luftfotos på, at oplag af brændbart materiale langt overstiger det tilladte.
Bunkerne var både for store og for høje: Reglerne siger, at de som udgangspunkt højst må være 70 meter lange, 10 meter brede og 5 meter høje. Luft- og dronefotos tyder på at der har været bunker af brændbart materiale, som var op til 70 meter lange, 70 meter brede og 17-18 meter høje.

Find seneste status på branden her.

Foto: ABW