Der er mangel på arbejdskraft i transportbranchen, og kommunerne knokler med at uddanne chauffører. Men politiet er flaskehals på teori- og køreprøver pga. lange ventetider, og Rigspolitiet åbner ikke op for forhåndsreservering. Nu er det ene projekt stagneret, og det andet kæmper med ventetiderne.

I Roskilde og Høje-Taastrup Kommune er projekter om uddannelse af ledige borgere til chauffører stødt på unødige barrierer, selvom manglen på arbejdskraft i transportbranchen er stigende. Problemerne skyldes ventetid i færdselspolitiet og manglende mulighed for at forhåndsreservere prøver.  I Rigspolitiet har man forståelse for problematikken, men dialogen, som blev indledt i december 2016, har endnu ikke ført til en løsning. De to kommuner har nu bedt justitsministeren gå ind i sagen.

I Roskilde drejer projektet sig om uddannelse af flygtninge og i Høje-Taastrup ledige kontanthjælpsmodtagere. I begge kommuner har ventetiden også konsekvenser for kommunernes udgifter, eftersom borgerne er på overførselsindkomster længere tid end nødvendigt.

Roskilde Kommunes borgmester Joy Mogensen udtaler:

– Roskilde Kommune skal integrere mange nye flygtninge på det danske arbejdsmarked, så det haster med at få løst problemet. Vores nye borgere skal kunne forsørge sig selv hurtigst muligt, og samtidig har vi en transportbranche med stigende rekrutteringsproblemer.

– Vores projekt har potentiale til at uddanne og afsætte flere end hundrede chauffører de kommende år. Nu er projektet stoppet pga. ventetider og ressourcemangel hos politiet. Det er så frustrerende.

Chaufførerne kan få job med det samme
Høje-Taastrup og Roskilde Kommune samarbejder med vikarbureauet Flyers ApS, som ejes af transportfirmaet Viggo Pedersen eftf. De vognmænd, der er med i projektet, mangler arbejdskraften så meget, at de er parate til at ansætte flygtningene, så snart de får lastvognskørekort.

Høje-Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler udtaler:

– Den manglende adgang til køreprøver er blevet et problem i forhold til erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen: Vi har et godt samarbejde med Flyers om at uddanne ledige til chauffører, men når de ikke kan komme til køreprøve, kan de ikke komme i job. Og det hæmmer så vækstmulighederne i transportbranchen og andre erhvervsgrene, der står og mangler chauffører!

Om projekterne
I Høje-Taastrup er 25 praktik- og uddannelsespladser til ledige fysisk placeret i Flyers ApS. Projektet blev sat i gang i 2016 med det mål at få kontanthjælpsmodtagere uddannet og i job indenfor transportbranchen. De foreløbige resultater har været positive, men ventetiden på kørekort er en negativ faktor.

I Roskilde har projektet potentiale til at uddanne og afsætte flere end hundrede chauffører de kommende år. Aktuelt har kommunen brug for at forhåndsreservere ca. 200 prøver (teoriprøver, køreprøver, lastvognskørekort samt omprøver) til det første hold af 40 kursister.

Roskilde logotype

Roskilde Ko