Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Roskilde Kommune i tidsrummet 2023/05/09 til 2023/05/23.

Brand i affald – Vestre Hedevej, Roskilde

Kl. 13.48 kørte et stort antal brandbiler og politiet til melding om brand i et større oplæg af affald på Vestre Hedevej i Roskilde. Brandvæsnet måtte tilkalde specialressourcer til at begrænse branden grundet den kraftige strålevarme. Omfanget af branden gjorde, at der blev foretaget en kontrolleret afbrænding af affaldet, og at brandens tidshorisont derfor er ukendt.

Politiet foretog vurdering af, om røgen skabte udfordringer i området både for beboere og de kørende på motorvejen. Genbrugspladsen ved siden af blev evakueret og lukket og området omkring brandstedet blev spærret af. To brandfolk blev tilset i ambulance, da de havde indåndet røg. Brandfolkenes indsats på stedet fortsætter, men politiet forlod stedet omkring hen på eftermiddagen.

Brand i skur – Møllevej, Jyllinge – Roskilde

Kl. 13.28 var der udbrudt brand i et skur på en privat adresse på Møllevej i Jyllinge, så naboer havde efter forgæves forsøg på at slukke branden med en vandslange tilkaldt brandvæsnet.

Brandvæsnet fik slukket ildløsen i skuret, som gik nogen skader som følge af branden, hvis årsag blev lokaliseret til en ukrudtsbrænder, som en 39-årig mand fra Jyllinge havde brugt tidligere på dagen. Efter brugen var ukrudtsbrænderen blev stillet i skuret, hvorefter branden opstod på grund af uforsigtighed med både brugen og varmen fra selve ukrudtsbrænderen. Den 39-årige blev derfor sigtet og afhørt til en sag om overtrædelse af brandlovgivningen, så han kan forvente at få en bøde som afgørelse på sagen.

Brandundersøgelse – Lyngageren, Svogerslev, Roskilde

Kl. 13.53 rykkede brandvæsnet ud til endnu en brand ved en kontorbygning på en firmaadresse på Lyngageren i Svogerslev.

Brandvæsnet fik hurtigt slukket branden, der var opstået uden for en kontorbygning af bl.a. træ, så der var opstået skader udvendigt på kontorbygningen som følge af branden.

Politiet skal undersøge årsagen til brandens opståen nærmere ud fra det faktum, at der ved brandstedet var et udendørs askebæger, hvorunder brændbart materiale blev opbevaret. Ingen personer kom til skade ved branden.

Drone fløj for tæt på lufthavnen – Slotsbakken, Gadstrup, Roskilde

Kl. 13.59 kontaktede Roskilde Lufthavn politiet og anmeldte en overtrædelse af bekendtgørelsen om droneflyvning, da en person fløj med en drone i ca. 62 meters højde, på trods af, at der det pågældende sted ikke må flyves med drone i over 40 meters højde. Politiet tog kontakt til droneføreren, som oplyste, at han havde benyttet dronen til at fotografere sit hus oppefra. Manden blev sigtet for lovovertrædelsen, og sagen afgøres på et senere tidspunkt.

Forsøg på svindel på mobiltelefonen – Roskilde

Kl. 14.07 ønskede en 58-årig mand fra Roskilde at underrette politiet om, at nogen en time tidligere havde skrevet en SMS på hans mobiltelefon og udgivet sig at være et familiemedlem i økonomisk nød. Det påstående familiemedlem havde fremsat ønske om at låne 29.000 kr., men den 58-årige havde ikke troet på den uventede henvendelse fra et mobiltelefonnummer, som han ikke kendte, og som ikke tilhørte familiemedlemmet. Han havde derfor ikke lidt noget økonomisk tab og ville blot underrette politiet om, at nogen forsøgte at svindle sig til penge på denne måde.

Færdselsuheld – Frederiksborgvej, Gerdrup, Roskilde

Kl. 15.30 var to bilister stødt sammen i det nordgående spor på Frederiksborgvej ved Gerdrup, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 36-årig kvinde fra Jyllinge i en personbil havde nedsat hastighed ved en opbremsning for at undgå påkørsel af en madras, der lå på kørebanen.

En 85-årig kvinde fra Hillerød kørte i en personbil bag den 36-årige, men opdagede for sent hendes opbremsning. Hun påkørte derfor bagenden af den 36-åriges bil, men ingen af de to parter pådrog sig behandlingskrævende skader.

Politiet registrerede omstændighederne og parterne i sammenstødet, der ikke gav anledning til større trafikale udfordringer.

Færdselsuheld – Havdrup Alle, Havdrup – Solrød

Kl. 15.45 var en motorcykelbetjent impliceret i et færdselsuheld på Havdrup Alle, idet han var blevet påkørt af en anden motorcyklist, der ikke standsede og deltog i de foranstaltninger, som sammenstødet gav anledning til.

Motorcykelbetjenten var kørt ad Havdrup Alle mod nord og ville foretage et venstresving ad Kildevej mod vest, da en bagfra kommende motorcykel ramte højre sidespejl på politimotorcyklen.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet i et forsøg på at få identificeret den anden motorcykel, som var sort og formentlig af mærket Yamaha, og hvis nummerplade blev delvist aflæst af motorcykelbetjenten. Ingen af parterne kom til skade ved uheldet.

Færdselsuheld – Helligkorsvej / Fælledvej / Møllehusvej, Roskilde

Kl. 17.04 rykkede politiet ud til et færdselsuheld i rundkørslen Helligkorsvej – Fælledvej – Møllehus, hvor en bilist og en cyklist var stødt sammen, så en ambulance var blevet sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 42-årig mand fra Jægerspris i en personbil var kørt ad Helligkorsvej mod vest og videre rundt i rundkørslen, idet han ville fortsætte sin kørsel ad Fælledvej i sydvestlig retning.

Under svingningen til højre ud af rundkørslen mod Fælledvej stødte han sammen med en 23-årig kvinde fra Roskilde, som kørte på el-cykel rundt i rundkørslen. Hun var kommet fra Helligkorsvej og havde til hensigt at fortsætte videre ad Helligkorsvej i østlig retning.

Ved påkørslen røg cyklisten op på bilens kølerhjelm, men efterfølgende tilset af personalet fra den tilkaldte ambulance. Cyklisten anvendte cykelhjelm under kørslen og blev ikke indbragt til skadestuen, idet hun umiddelbart ikke havde pådraget sig behandlingskrævende skader.

Politiet optog rapport om sammenstødet mellem de to trafikanter ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Herregårdsvej / Himmelev Sognevej, Himmelev, Roskilde

Kl. 07.53 var en bilist og en cyklist blevet impliceret i et sammenstød i lyskrydset Himmelev Sognevej – Herregårdsvej i Himmelev, så en ambulance var blevet sendt til stedet.

Politiet fik klarlagt, at en 79-årig mand fra Roskilde var kørt i en personbil ad Himmelev Sognevej mod øst frem til krydset ved Herregårdsvej, hvor han med lav hastighed foretog et venstresving mod Herregårdsvej for at fortsætte i nordlig retning.

Under svingningen stødte han sammen med en 47-årig mand fra Roskilde, der på cykel kørte ad Himmelev Sognevej mod vest i den hensigt at fortsætte ligeud i lyskrydset.

Ved sammenstødet fik bilen skader på kofangeren, ligesom bilens frontrude blev knust.

Cyklisten blev i ambulancen bragt til et sygehus, hvor han blev indlagt til behandling for en kvæstelse i den ene hånd som følge af færdselsuheldet.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Ny Østergade / Køgevej, Roskilde

Kl. 15.07 rykkede politiet ud til et færdselsuheld i rundkørslen ved Ny Østergade – Køgevej i Roskilde, hvor en cyklist var blevet påkørt.

Det viste sig, at en bilist var kørt ad Køgevej mod nord og fortsat frem over vigelinjen ind i rundkørslen, hvor en kvinde kom kørende på en cykel rundt i rundkørslen.

Bilisten ramte cyklisten på baghjulet, så den kvindelige cyklist væltede. Hun pådrog sig nogle hudafskrabninger som følge af påkørslen.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Ny Østergade / Sygehusvej, Roskilde

Kl. 12.34 var to bilister stødt sammen på Ny Østergade ved Sygehusvej, men ingen af parterne var kommet til skade herved.

Politiet fik klarlagt, at en 24-årig mand fra Helsingør som fører af en personbil var kørt ad Ny Østergade mod vest frem til Sygehusvej, hvor han svingede til venstre ind mod sygehusets område.

Under svingning stødte han sammen med en modkørende personbil, som en 56-årig kvinde fra Strøby førte ad Ny Østergade mod øst.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt ved uheldet.

Færdselsuheld – Roskildevej, Solrød Strand

Kl. 10.54 var en 48-årig mandlig lastbilchauffør bakket ned i vejgrøften med sin lastbil, som ikke kunne op igen ved egen kraft.

Chaufføren havde på Roskildevej lidt syd for Gl. Havdrup lavet en vending og var herved kommet for langt ud i rabatten, så lastbilen kørte fast i grøften.

Vejen blev kortvarigt spærret for trafik i forbindelse med bjærgningen af lastbilen, men kl. ca. 11.30 var vejen atter åben for trafik.

Politiet registrerede blot omstændighederne ved uheldet, hvor ingen andre trafikanter blev direkte involveret.

Færdselsuheld – Søndre Mellemvej / Betonvej, Roskilde

Kl. 15.03 kontaktede en 19-årig mand fra Roskilde politiet for at bede om hjælp til at få identificeret en bilist, som natten til lørdag på et tidspunkt i tidsrummet kl. ca. 04.30 – 04.55 havde påkørt ham i krydset Søndre Mellemvej – Betonvej.

Den 19-årige havde pådraget sig nogle mindre kvæstelser som følge af påkørslen, men havde trods kortvarig kontakt til bilisten ikke fået sikret sig oplysninger om hverken føreren eller selve bilen.

Sammenstødet var sket, da den 19-årige var kørt ad Søndre Mellemvej i østlig retning på et løbehjul, der ifølge den 19-årige var forsynet med lys. I krydset var en bilist kørt ad Betonvej i nordlig retning og frem over vigelinjen med påkørslen af den 19-årige til følge.

Politiet vil nu forsøge at hjælpe den 19-årige til at få identificeret bilisten, der blev beskrevet som en 50-60-årig mand, som kørte i en lys personbil. Ifølge den 19-årige var der ikke nogen vidner til stede i området på uheldstidspunktet.

Hurtige trafikanter – Darupvej, Roskilde

Færdselspolitiet var mandag aften igen til stede på Darupvej med laserhastighedsmålingsudstyr for at kontrollere trafikanternes hastighed. Indsatsen medførte sigtelser til to trafikanter for at have overtrådt færdselslovens hastighedsbestemmelser på en vejstrækning, der er beliggende i tættere bebygget område og med højeste tilladte hastighed på 50 km/t.

Kl. 18.18 blev en 42-årig kvinde fra Viby Sj. målt til at køre mindst 93 km/t i en personbil ad Darupvej i østlig retning, så hun kan ud over en bøde og et pligtigt bidrag til Offerfonden forvente en påstand om betinget frakendelse af kørekortet.

Kl. 18.27 målte færdselspolitiet en 19-årig mand fra Roskilde til at køre mindst 96 km/t ad Darupvej også i østlig retning, samtidig med at han i det kraftige regnvejr foretog en hasarderet overhaling af et andet køretøj, inden han blev standset af politiet.

Den 19-årige havde kun haft sit kørekort i mindre end tre år, så han kan forvente en påstand om et kørselsforbud sammen med en bøde og det pligtige bidrag til Offerfonden.

Begge bilister skal aflægge en fornyet teori- og køreprøve for at beholde førerretten, og den 19-årige skal forinden have modtaget særlig undervisning, ligesom han efter sagens afgørelse ikke må køre bil, indtil teori- og køreprøven er bestået.

Indbrud i elektronikforretning – Industrivej, Roskilde

Kl. 02.35 fik politiet en henvendelse fra et alarmfirma om, at tyverialarmen var gået i gang i en elektronikforretning på Industrivej i Roskilde.
Flere patruljer kørte til stedet og kunne konstatere, at indgangspartiet samt et jerngitter var blevet opbrudt, så der var adgang til forretningen. Herfra var der blevet stjålet et kendt antal mobiltelefoner og computere inden flugten fra stedet.

En hundepatrulje ledte med patruljehunde efter spor, der førte frem til en parkeringsplads på Trekroner Centervej, hvor sporet umiddelbart endte. Eftersøgning i øvrigt i området gav heller ikke umiddelbart noget resultat.

Politiet har undersøgt stedet for eventuelle spor, der måske kan medvirke til identificering af indbrudstyvene. I efterforskningen indgår også eventuel brugbar videoovervågning fra forretningen.

Kokain i lommen udløste sigtelse – Jernbanegade, Roskilde

Kl. 01.22 fik politiet en anmeldelse om, at en ansat på et diskotek havde fundet mistænkeligt stof på en af diskotekets gæster. En patrulje kom frem til stedet, hvor de sigtede en 21-årig mand fra Føllenslev for at være i besiddelse af 2,46 gram kokain til eget forbrug. Manden får afgjort sagen på et senere tidspunkt.

Mand faldt over bord fra sejlbåd – Fiskervejen, Roskilde

Kl. 22.52 modtog politiet et alarmopkald, da en mand var faldet over bord fra en sejlbåd i Veddelev Havn. Politi og ambulance kom frem til stedet, hvor manden – en 85-årig mand fra Roskilde – var kommet op af vandet. Manden havde dog opholdt sig i vandet i ca. 10 minutter, før han kom i sikkerhed på land. Manden var ikke kommet til skade i forbindelse med at han faldt i vandet, men han var afkølet, så derfor blev han kørt til skadestuen til tjek.

Mand på jernbanesporene knuste rude i tog – Jernbanegade, Roskilde

Kl. 05.58 måtte politiet rykke ud til perronområdet ved Roskilde togstation, idet en mand løb forvirret rundt både på perronerne, på jernbanesporene og i gangtunnelen under sporene.

Politiet måtte få togdriften standset af sikkerhedsmæssige årsager under eftersøgning af manden, som politiet efter ca. 20 minutter fik fat i. Herefter kunne togdriften genoptages.

Manden blev identificeret som en 31-årig mand fra den nordlige del af Roskilde Kommune Han kunne mistænkes for overtrædelse af straffeloven ved at have forstyrret de offentlige samfærdselsmidler på grund af sin adfærd på stationsområdet, ligesom det viste sig, at han inden pågribelsen havde kastet nogle skærver mod et tog, så ruden ind til en lokomotivfører var blevet beskadiget.

Den 31-årige blev anholdt og bragt til politistationen i Roskilde, hvor han blev afhørt i anledning af de to sigtelser for overtrædelse af straffeloven. Han blev løsladt senere på formiddagen, men er dog fortsat sigtet i sagerne, som han vil høre nærmere om, når de strafferetligt skal afgøres.

Mand truede sig til varer – Københavnsvej, Roskilde

Kl. 16.19 slog personalet i et supermarked alarm til politiet, efter at en mand havde truet sig til nogle varer, som han indledningsvist ville have pengene retur for. Manden var nu gået fra supermarkedet og havde kortvarigt haft kontakt til en anden mand i joggingtøj, inden de to mænd var gået i hver sin retning.

Politiet fandt ikke umiddelbart nogen af de to mænd og fik ved afhøring af personalet klarlagt, en mand havde henvendt sig med to varer og en bon fra en anden butik i samme butikskæde. Manden ønskede at få penge retur for de to varer, som han fremviste til personalet, med baggrund i betalingen for varerne i en anden butik.

Personalet kontrollerede varerne og fik på grund af særlige kendetegn mistanke om, at manden kort forinden formentlig havde taget varerne i butikken og derefter bedt om at få pengene retur med baggrund i en ældre bon fra en anden butik. Manden fik afslag på returneringen, hvilket resulterede i truende udtalelser til personalet om at blive overfaldet.

Truslen blev understreget af en truende fremtræden med en knyttet hånd, inden manden med en kuglegrill og en pizzaovn til en samlet værdi af 778 kr. forlod supermarkedet. Manden gav derefter den ene vare til manden i joggingtøjet, inden de gik hver til sit.

Den mistænkte og truende mand blev af personale beskrevet som en mand, lys i huden, 180-185 cm høj, muskuløs af bygning, iført sort cap, en hvid T-shirt med skrift på brystet og sorte joggingbukser med hvide striber.

Politiet har optaget en rapport om røveri over for personalet i supermarkedet på grund af mandens trussel om vold for at sikre sig de to varer.

Mistænkelig mand i bil – Strandpromenaden, Jyllinge – Roskilde

Kl. 15.08 fik politiet en henvendelse om en mistænkelig mand i en bil i havneområdet, hvor manden dog forsvandt i en mindre, grå bil. Føreren var en 50-60-årig mand, der måske var i besiddelse af noget, der kunne minde om et mindre håndvåben.

Flere patruljer kørte til området for at lede efter bilen både i Jyllinge og nærliggende områder, men forgæves. Politiet fik ikke bestyrket mistankegrundlaget mod manden, så eftersøgningen efter ham for at få afklaret, hvorvidt han kunne være i besiddelse af noget ulovligt, blev indstillet efter cirka en time.

Mænd fattede mistanke til telefonsvindler – Roskilde

Fredag eftermiddag kl. hhv. 14.15 og 14.30 blev to mænd bosiddende i Roskilde – der begge hedder Henning til fornavn – ringet op af en person, der præsenterede sig som værende fra Rigspolitiets afdeling for IT-kriminalitet. Ved opkaldet stod der telefonnummer 76141448 på telefonens display. Manden i røret fortalte begge mænd om lån på 98.000 kr., der var blevet optaget i mændenes navne. I begge tilfælde blev mændene mistænksomme og afsluttede opkaldet og anmeldte forsøget på svindet til det rigtige politi, som vejledte mændene i at blokere nummeret på svindleren.

Ved forsøg på svindel over telefonen, hvor svindleren ringer op og præsenterer sig som ansat i politiet, banken eller lignende, ses ofte, at de personer, der forsøges svindlet, bliver identificeret af svindlerne via deres fornavn. Svindlere mistænkes for målrettet at kontakte personer med fornavne, der klinger lidt gammeldags og som derigennem kan tænkes af være en person, der er lidt oppe i alderen og dermed potentielt et “nemt offer”.

Politiet vil gerne advare alle personer om at være mistænksomme, hvis man bliver ringet op af en person, der fortæller om overførsel af store beløb og/eller beder om at få udleveret kontooplysninger. Afslut straks opkaldet og udlever aldrig oplysninger over telefonen.

Narkokørsel – Frederiksborgvej, Roskilde

Kl. 20.55 blev en 22-årig mand sigtet for narkokørsel, da han under en rutinemæssig kontrol blev testet positiv i patruljebilens narkometer. Manden var kortvarig anholdt, mens han fik udtaget en blodprøve, og han blev derefter løsladt. Sagen afgøres, når resultatet af blodprøven modtages af politiet.

Narkokørsel – Roskildevej, Holbæk

Kl. 14.00 standsede en patrulje en personbil for at lave en rutinemæssig kontrol. Føreren af køretøjet – en 20-årig mand fra Holbæk – blev testet positiv for euforiserende stoffer af patruljens narkometer og blev sigtet for narkokørsel og anholdt til blodprøvetagning. Under ransagning af bilen fandt politiet en kniv med en bladlængde på 18 cm, som tilhørte en passager i bilen – en 20-årig mand fra København, som han ikke havde et anerkendelsesværdigt formål med. Manden blev derfor sigtet for overtrædelse af knivloven. Sagerne afgøres på et senere tidspunkt.

Narkokørsel uden førerret mv. – Københavnsvej, Roskilde

Kl. 01.44 blev en personbil, der var blevet ført ad Københavnsvej og ind på en døgnåben tankstation, standset rutinemæssigt og kontrolleret nærmere.

Føreren var en 24-årig kvinde fra Hvidovre, som ikke havde erhvervet sig et kørekort og derfor ikke måtte være fører af personbil. Da hun blev skønnet påvirket af narkotika, blev hun tillige sigtet for narkokørsel ud over sigtelsen for kørsel uden førerret i bilen.

Den 24-årige blev anholdt kortvarigt med henblik på udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Efter anholdelsen fandt politiet i hendes taske en lille klump hash, som blev beslaglagt i forbindelse med endnu en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Politiet løslod den 24-årige efter blodprøveudtagelsen, så hun kan forvente at høre nærmere om sagens afgørelse, når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger.

Trist kvinde på jernbanesporene – Jernbanevej, Roskilde

Kl. 12.48 fik politiet oplysninger om, at en kvinde befandt sig ved en bro ved jernbanesporene ved Roskilde togstation og måske truede med at ville gøre skade på sig selv.

Politiet kørte til stationsområdet og traf en 20-årig kvinde fra Sydvestsjælland stående ud midt på skinnerne. Togdriften blev derfor kortvarigt standset frem til kl. ca. 13.00, indtil kvinden var fjernet fra området.

Kvinden fremstod trist og ked af det, og da hun havde nogle mindre skader på sine arme, blev hun tilset og undersøgt på et sygehus, inden det hele endte med, at hun blev indlagt på et andet sygehus til undersøgelse og nødvendig behandling i anledning af sin tristhed.

Indbrud i Perioden

Industrivej, Roskilde

Ramsøbakken, Gadstrup
Agerfløjen, Dåstrup, Viby Sj.
Brordrupvej, Kamstrup, Roskilde
Eriksvej, Roskilde
Kattingevej, Kattinge, Roskilde
Kongemarksvej, Kattinge, Roskilde (forsøg)
Lindenborgvej, Gevninge, Roskilde
Møllehusvej, Roskilde
Nystedvej, Veddelev, Roskilde
Sallevvej, Havdrup