Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Roskilde Kommune i tidsrummet 2023/04/25 til 2023/05/09.

Biler forsamlet på dyrskuepladsen – Darupvej, Roskilde

Kl. 18.18 fik politiet en henvendelse om en større forsamling af bilentusiaster på dyrskuepladsen på Darupvej i Roskilde. Ifølge anmeldelse skulle enkelte køre meget hurtigt væk fra området.

Færdselspolitiet kørte til området og kunne konstatere, at der var tale om en forsamling af bilentusiaster med bl.a. amerikanerbiler.

Med baggrund i anmeldelsen om, at nogle bilister kørte hurtigt væk fra stedet, fik færdselspolitiet til at holde øje med trafikken ad Darupvej til og fra forsamlingen.

En personbil blev kl. 20.48 målt til at køre med mindst 91 km/t ad Darupvej i østlig retning, hvorfor en 18-årig mand fra Ringsted blev sigtet for den hastighedsovertrædelse på 82 procent af den tilladte hastighed på 50 km/t.

Den 18-årige kan nu ud over en bøde og et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr. forvente en påstand om et kørselsforbud, idet han kun har haft kørekortet siden maj 2022 og dermed mindre end tre år.

Et kørselsforbud betyder et forbud mod at være fører af et køretøj, hvortil et kørekort kræves, indtil særlig køreundervisning er modtaget og både en teori- og køreprøve er blevet bestået.

Færdselspolitiet havde både før og efter denne anmeldelse fokus på eventuelle større forsamlinger af bilister, der måske ville kunne mistænkes for risikobetonet og hensynsløs kørsel. Politiet fandt dog ingen forsamlinger af den slags på nogen af de sædvanlige steder i den østlige del af politikredsen. Patruljeringen blev derfor udnyttet til spontane kontroller af de trafikanter, som politiet mødte undervejs rundt i politikredsen.

Brandundersøgelse – Hvidpilevej, Viby Sj. – Roskilde

Kl. 08.28 rykkede brandvæsnet og politiet ud til et boligbyggeri, hvor der havde været ildebrand i taget.

Det viste sig, at der i forbindelse med pålægning af tagpap var udbrudt en mindre brand i tagkonstruktionen. Branden var blevet slukket med en pulverslukker, men brandvæsnet havde dog skåret noget af tagbelægningen op for at kontrollere, om branden kunne have bredt sig.

Politiet har optaget rapport om branden for at finde ud af, om nogen kan drages til ansvar for brandens opståen i forbindelse med tagpaparbejdet.

Brandundersøgelse – Østrupvej, Østrup, Veksø Sj. – Roskilde

Kl. 19.27 slog beboerne i en stråtækt alarm til brandvæsnet, da der var udbrudt brand i en ejendom med flere boliger.

En mandlig beboer havde hørt en knitrende lyd og efterfølgende konstateret, at der var brand i stråtaget omkring en skorsten fra ejendommens pillefyr.

De øvrige beboere blev orienteret om branden og evakueret fra ejendommen inden brandvæsnets ankomst. De forsøgte selv at slukke branden i taget, men forgæves, inden brandvæsnets ankomst.

Branden udviklede sig hurtigt og omfangsrigt på grund af tagmaterialet, så røg fra branden drev i nordvestlig retning. Politiet sørgede for at underrette beboere i vindretning om at holde sig uden for røgfanen.

Efter et par timers slukningsarbejde vurderede brandvæsnet, at efterslukningen af branden ville vare yderligere 5-6 timer.

Ingen af beboerne kom til skade ved branden, der dog forårsagede så store ødelæggelser, at alle skulle genhuses.

Politiet skal undersøge brandårsagen nærmere med baggrund i de fremkomne oplysninger ud fra en tese om, at en glød fra ejendommens pillefyr kan være årsagen til brandens opståen i stråtaget.

Færdselsuheld – Algade / Kong Valdemars Vej, Roskilde

Kl. 07.13 var en bilist og en cyklist blevet impliceret i et sammenstød i det lysregulerede vejkryds Algade – Kong Valdemars Vej, så en ambulance var sendt til stedet.

En 60-årig mand fra Roskilde var i en personbil kørt ad Algade i østlig retning, da han i krydset stødte sammen med en 50-årig mand fra Roskilde. Han kørte på el-cykel fra Algade og ad et cykelfelt i nordlig retning mod Kong Valdemars Vej, da bilisten ramte ham.

Cyklisten væltede ved påkørslen og slog sig, men var efter kontrol på skadestuen tilsyneladende sluppet uden behandlingskrævende skader.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder, herunder lyssignalernes farve i de parters færdselsretninger forud for sammenstødet.

Færdselsuheld – Holbækmotorvejen, Gevninge, Roskilde – Lejre

Kl. 00.46 fik politiet via alarmcentralen melding om, at en bilist var forulykket i tilkørslen <15> Gevninge, så flere personer skulle indbringes til kontrol på skadestuen.

Politiet kunne på uheldsstedet konstatere, at en personbil på den kurvede tilkørselsrampe havde påkørt et vejskilt, hvorefter bilen var landet på taget ved en grøft.

Føreren af bilen var en 21-årig mand fra Nordjylland, der havde haft to 22-årige bekendte med i bilen, da han forulykkede under kørslen. Alle var blevet indbragt til skadestuen, men de var alle sluppet uden behandlingskrævende skader.

Politiet fik fjernet bilen fra uheldsstedet og registrerede blot omstændighederne ved uheldet.

Færdselsuheld – Holbækmotorvejen, Roskilde

Kl. 08.29 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, hvor en lastbil og en personbil var impliceret i det vestgående spor på Holbækmotorvejen ved Roskilde øst for broen ved Lindenborgvej.

Det viste sig, at en 45-årig kvinde fra Aarhus var kørt uden om en lastvogn, som 32-årig mand fra Svinninge førte i vognbanen længst til højre på motorvejen.

Formentlig på grund af vindforholdene ved passagen af lastbilen ramte den kvindelig bilist ind i siden på lastbilen, så der skete mindre materiel skade på begge køretøjer.

Airbaggen i kvindens bil blev udløst, men både hun og lastbilchaufføren var sluppet uden behandlingskrævende skader, hvorfor politiet blot registrerede omstændighederne ved sammenstødet.

Færdselsuheld – Roskildevej, Gl. Havdrup, Havdrup – Solrød

Kl. 08.08 var flere bilister stødt sammen på Roskildevej lidt syd for krydset ved Yderholmvej, men ingen af parterne var selv kommet til skade, så der blev ikke brug for tilkaldte ambulance.

Det viste sig, at en 21-årig mand fra Taastrup som fører af en varebil ad Roskildevej mod nord i den tætte trafik for sent opdagede, at de forankørende var standset. Han påkørte derfor den forankørende, som blev skubbet frem i en tredje part, hvis bil blev skubbet frem i en fjerde part.

Færdselsuheld – Slæggerupvej / Marbjergholmsvej, Roskilde

Kl. 07.53 rykkede politiet ud for at undersøge omstændighederne nærmere i forbindelse med et sammenstød mellem en traktor og en bilist i krydset Slæggerupvej – Marbjergholmsvej.

En ambulance var også sendt til stedet, men der blev ikke brug for den, da begge parter var sluppet uskadte fra sammenstødet.

En 42-årig mand fra Polen var som fører af en uindregistreret traktor med tilkoblet påhængsvogn kørt ad Slæggerupvej mod sydvest frem til krydset ved Marbjergholmsvej.

Her ville traktorføreren svinge til venstre, men stødte i forbindelse hermed sammen med en personbil, som en 18-årig kvinde fra Roskilde førte også i sydvestlig retning ad Slæggerupvej og på vej forbi traktoren med påhængsvognen.

Politiet har nu optaget rapport for at få klarlagt de nærmere omstændigheder ved sammenstødet, herunder eventuel tegngivning på køretøjerne.

Færdselsuheld / narko-/medicinpåvirket bilist – Ringstedvej / Æblehaven, Roskilde

Kl. 13.27 slog tililende bilister alarm til politiet, efter at en varebil med en tilsyneladende ukontaktbar mand bag rattet var forulykket i krydset Æblehaven – Ringstedvej.

Politiet rykkede hastigt ud til stedet og fik via vidner klarlagt, at føreren af varebilen var kørt med lav hastighed og formentlig uden stop fra Æblehaven mod øst og tværs over Ringstedvej uden at støde sammen med andre trafikanter på Ringstedvej.

Varebilen var først standset ved påkørsel af vejskilt på den østlige side af Ringstedvej, hvorefter tililende havde fået manden bag rattet hevet ud for at hjælpe ham.

Efter politiets ankomst kom manden til sig selv og blev udadreagerende, men dog anholdt, da politiet mistænkte ham for mindst at være påvirket af euforiserende stoffer under kørslen.

Føreren blev identificeret som en 23-årig mand fra Helsinge, som ved visitationen fandtes i besiddelse af nogle sløvende og receptpligtige piller, som han ikke lovligt kunne være i besiddelse af. Endvidere kunne politiet konstatere, at den 23-årige i forvejen var frakendt kørekortet og derfor ikke måtte være fører af varebilen.

Den 23-årige, der ikke var kommet til skade, blev derfor sigtet for både narkokørsel og overtrædelse af lægemiddelloven, inden han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for de medikamenter og stoffer, som politiet kunne mistænke ham for at være påvirket af.

Politiet løslod den 23-årige efter afhøring til sagerne, som han vil høre nærmere om, når analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve foreligger.

Færdselsuheld / spirituskørsel – bil beslaglagt (vanvidskørsel) – Holmevej, Gundsømagle, Veksø Sj. – Roskilde

Kl. 16.13 fik politiet via alarm 112 melding om, at en bilist forulykket i forbindelse med påkørsel af en autoværn. 

Det viste sig, at der ikke var andre trafikanter involveret, og føreren af en personbil var sluppet uskadt fra uheldet.

En 71-årig mand fra Ølstykke var som fører af en personbil kørt ad Holmevej i østlig retning, da han havde påkørt et autoværn og en kantpæl i højre side af vejen.

Politiet gennemførte en alkometertest hos den 71-årige, og da han var påvirket af alkohol mere end tilladt, blev han anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til undersøgelse for alkohol.

Da alkometertesten gav politiet en formodning om, at analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve ville vise en alkoholkoncentration i blodet på over to promille, kunne sagen betragtes som såkaldt vanvidskørsel.

Politiet beslaglagde derfor den 71-åriges personbil med henblik på senere konfiskation, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger, og kan i øvrigt forvente at blive indkaldt til et retsmøde, når straffesagen og spørgsmålet om konfiskation af bilen skal afgøres.

Hurtig motorcyklist – Darupvej, Roskilde

Kl. 11.08 målte færdselspolitiet en motorcyklist til at køre med mindst 85 km/t ad Darupvej i vestlig retning, selv om højst tilladte hastighed er 50 km/t, fordi vejen er beliggende i tættere bebygget område.

En 28-årig mand fra Kalundborg blev fører af motorcyklen sigtet for hastighedsovertrædelsen, som ud over en bøde og et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr. også vil medføre påstand om en betinget frakendelse af kørekortet.

Høje flammer på bålsted ved institution – Sandhøjsvej, Snoldelev, Gadstrup – Roskilde

Kl. 21.58 underrettede en lokal, 44-årig mand politiet om, at han netop havde slukket et større bål i et bålsted på en børneinstitutions adresse.

Der havde ikke været fare for hverken bygninger eller personer, men der havde været forholdsvis store flammer på et overdækket bålsted. Anmelderen havde derfor grebet ind og slukket bålet med sand fra sandkassen og vand fra naboadressen.

Der var ikke set noget på stedet, og der var heller ikke sket nogen skade på noget, så politiet noterede sig blot anmelderens oplysninger.

Knivloven – Roskildevej, Holbæk

Kl. 17.40 ville en patrulje standse en personbil med henblik på rutinemæssig kontrol af de personer, der var i bilen, og selve køretøjet, da personbilen kørte i Holbæk.

Føreren ønskede dog ikke umiddelbart at standse og forsøgte at køre fra politiet, indtil føreren kørte ind på en tankstation på Roskilde. Her løb flere personer fra bilen, men politiet nåede at få fat i to af dem.

Den af de flygtende nåede inden tilbageholdelse at smide en økse fra sig, så en 23-årig mand fra Store-Merløse blev sigtet for overtrædelse af knivlovgivningen, da han ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål til at medbringe øksen.

Politiet beslaglagde øksen som bevis i sagen, og den anden tilbageholdte kunne ikke umiddelbart mistænkes for noget strafbart, så han blev ikke sigtet for noget.

Narkokørsel uden førerret – Skagerakvej, Holbæk
Kl. 20.00 blev en 30-årig mand fra Greve sigtet for både narkokørsel og kørsel uden førerret i den varebil, som han førte ad Skagerakvej. En narkometertest havde nemlig indikeret, at han kunne være påvirket af methamfetamin og cannabis under kørslen.

Den 30-årig fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Knallertkører ønskede ikke at standse – Hårlev – Stevns
Kl. 20.19 fik en færdselsbetjent på en off-road-motorcykel på Aggerupvej øje på tre knallerter, der alle kørte hurtigere end tilladt i sydlig retning.

Færdselsbetjenten besluttede at koncentrere sig om den knallert, der tilsyneladende kunne køre hurtigt, og som i øvrigt medbragte en passager. Ingen af dem anvendte styrthjelm under kørslen.

Da knallertkøreren fik besked på at standse, satte han hastigheden, hvorefter passageren lod sig falde af knallerten, inden føreren speedede op og kørte ind på en nysået kornmark.

Færdselsbetjenten forsøgte forgæves at få standset knallertkøreren, som returnerede til Aggerupvej og satte kursen mod Hårlev by.

Under den fortsatte kørsel kørte knallertkøreren med væsentligt højere hastighed end tilladt, ligesom han kørte i den forkerte side af vejen, kørte via fortove og stier for at slippe væk, så både fodgængere og bilister kunne risikere at blive påkørt, foretog adskillige svingninger uden tegngivning og kørte generelt hensynsløst gennem Hårlev by.

Endnu en politimotorcykel kom til Hårlev for at hjælpe med at få standset knallertkøreren, der til sidst blev standset på Faxevej i Hårlev ud for en skole.

Politiet fik identificeret knallertkøreren som en 15-årig dreng fra Hårlev, som ud over diverse færdselslovsovertrædelser og kørsel på en konstruktivt ændret knallert også blev sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at have forvoldt fare for andre i anledning af sin kørsel.

Drengens værge blev underrettet om sagen mod den 15-årige, hvis knallert blev beslaglagt med henblik på både udmåling af hastigheden og efterfølgende konfiskation på grund af den hensynsløse kørsel.

Politiet havde under jagten ikke muligheden for hverken at kontakte eller registrere de trafikanter og fodgængere, som blev vidner til drengens hensynsløse kørsel på knallerten. Derfor vil politiet opfordre vidner til at henvende sig til politiet, så de kan blive afhørt om deres oplevelser af den 15-åriges knallertkørsel. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Lov om euforiserende stoffer – Hestetorvet, Roskilde

Kl. 22.00 kontrollerede politiet en forsamling af personer, der stod på en parkeringsplads bag Hestetorvet. Da en af de tilstedeværende var i gang med at ryge en joint, blev de fire mænd, som politiet traf på stedet, kontrolleret nærmere. Den jointrygende var en 23-årige mand fra Farum, som blev sigtet for den forseelse, og efterfølgende blev en 23-årig mand fra Roskilde fundet i besiddelse af en lille klump hash på et gram.

Begge fik beslaglagt de ulovlige effekter i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, så de kan nu forvente at høre nærmere fra politiet.

Tissetrang i nattelivet – Roskilde / Holbæk

I alt tre personer blev natten til søndag sigtet for at tisse i det offentlige rum på veje, der i hhv. Roskilde og Holbæk er beliggende i områder, hvor mange personer har færdes i nattelivet.

I Roskilde blev en 20-årig kvinde fra Bagsværd kl. 00.13 sigtet for at tisse på Jernbanegade ikke langt fra indgangen til et diskotek.

Samme sted i Jernbanegade i Roskilde blev en 20-årig mand fra Roskilde kl. 03.17 også afsløret i at lade vandet på gaden tæt på samme diskotek.

I Holbæk blev en 30-årig mand fra Nykøbing Sj. kl. 03.30 sigtet for at urinere i Vestergade også tæt på indgangen til et diskotek.

Alle tre sigtede kan nu hver især forvente at få en bøde på 1.000 kr. som afgørelse på sagerne om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

To unge mænd sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen – Hersegade, Roskilde

Kl. 23.18 bad en dørmand på et diskotek om assistance fra politiet til håndtering af en ung mand, som var ved at komme i klammeri med andre.

Politiet fik kontakt med en spirituspåvirket, 16-årig ung mand fra Roskilde, som blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af sin adfærd foran et diskotek.

Den politiforretning med den 16-årige ønskede en anden mand at blande sig i, så han blev af politiet bedt om at forlade stedet. Det gjorde manden ikke, så politiet så sig til sidst nødsaget til også at anholde ham for at få skabt ro i gaden.

Der var tale om en 18-årig, spirituspåvirket mand fra Roskilde, som også blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af sin adfærd.

Den 16-årige blev løsladt, da han på politistationen blev afhentet af sin værge, som dermed blev underrettet om sagen.

Den 18-årige fik lov til at sove rusen ud, inden han tidligt søndag morgen blev løsladt.

Begge kan nu forvente at modtage bøder som afgørelse på deres sager.

Unge tog ophold i P-hus – Sortebrødreplads, Roskilde

kl. 18.00 kørte lokalbetjente på patrulje forbi P-huset på Sortebrødreplads, da flere borgere har klaget over uro og unge, der tager ophold i P-huset. I det nordøstlige hjørne på dæk 5 mødte betjentene tre unge mænd på 16-17 år fra Roskilde og Jyllinge, som hang ud i P-huset. Omkring de unge var efterladt cigaretskodder, mademballage, sodavands- og alkoholflasker, som indikerede, at de havde siddet der et stykke tid.

I P-huset er skiltet med, at ophold i P-huset er forbudt, så de unge blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. De unge erkendte, og deres forældre blev orienteret, da de endnu ikke er myndige. De tre unge mænd kan forvente en bøde i sagen.

Politiet vil fortsat lave tilsyn i P-huset, for at komme det ulovlige ophold til livs.

Urigtige oplysninger til politiet – Roskildevej, Holbæk

Kl. 12.45 standsede en patrulje en personbil med to mænd i med henblik på en rutinemæssige kontrol af føreren og køretøj, da bilen kørte ad Roskildevej mod syd i Holbæk.

Bag rattet sad en mand, der ikke kunne fremvise noget kørekort og i den forbindelse oplyste, at han havde glemt at medbringe det under kørslen. Manden blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven og oplyste i den anledning sin identitet som en 39-årig mand.

En nærmere kontrol af den oplyste identitet gav politiet anledning til at tro, at føreren af bilen var en anden mand end den, som han havde oplyst at være. Da føreren i mellemtiden også havde deltaget i en narkometertest, der havde givet udslag for påvirkning af narkotika under kørslen, blev manden anholdt i forbindelse med en sigtelse for både narkokørsel og overtrædelse af straffelovens bestemmelser om, at en uskyldig kunne være blevet retsforfulgt på grund af den forkerte identitet.

Føreren blev identificeret som en 34-årig mand fra Søborg, som ikke havde noget kørekort, fordi førerretten i forvejen var frakendt ham.

Det medførte yderligere en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven, men den 34-årige blev dog løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og afhøring til sagerne mod ham.

Passageren i bilen – en 30-årig mand fra Holbæk – blev også sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han som ejer af personbilen havde overladt føringen af køretøjet til en person, der ikke lovligt kunne være fører.

Begge sigtede mænd kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når deres sager skal afgøres.

Uro og uorden uden for diskotek – Jernbanegade, Roskilde

Kl. 04.55 havde en spirituspåvirket, 21-årig mand fra Hårlev udvist voldelig adfærd over for en dørmænd ved diskotek i Jernbanegade i Roskilde.

Da politiet ankom til stedet, blev den 21-årige anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af den adfærd.

Anholdelsen af den 21-årige fik en 19-årig mand fra Viby Sj. til at vise sin utilfredshed herover mod politiet, som blev mødt af en strittende finger. Da den 19-årige efterfølgende ikke rettede sig efter politiets anvisninger om at forlade stedet, måtte han også en tur i detentionen samtidig med den 21-årige.

Begge blev løsladt næste formiddag, da de begge blev skønnet i stand til at tage vare på sig selv. De kan endvidere kigge i deres digitale postkasse efter et brev fra politiet med en bøde med baggrund i deres optræden i nattelivet.

Indbrud i Perioden

Clermontgade, Roskilde

Rørsangervej, Roskilde

Ved Mosen, Roskilde
Lunden, Viby Sj.
Vibevej, Roskilde

Foto ABW