Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Roskilde Kommune i tidsrummet 2023/02/01 til 2023/02/14.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Bilbrande var tilsyneladende forsætlig brandstiftelse – Rønnebærparken, Roskilde

Efterforskningen af brande i flere biler og trailere på parkeringspladsen ud for Rønnebærparken 36, Roskilde, natten til den 26. januar 2023 har vist, at der formentlig kan være tale om forsætlig brandstiftelse.

Efterforskningen, herunder overvågningsmateriale, har givet oplysninger om, at en person medbringende en større og lys genstand ankom til området kl. ca. 02.20. Under personens ophold ved en af de brændte biler skete der pludselig en slags eksplosion med en ildkugle ind mod den pågældende. Personen løb herefter fra stedet med røg fra ryggen og beklædningen på overkroppen.

Politiet formoder ud fra hændelsesforløbet, at personen måtte være kommet til skade i et vist omfang med brandskader måske i ansigtet, hænderne eller forsiden af kroppen på grund af ildkuglen ved brandens opståen.

Ud fra disse omstændigheder formoder politiet, at der er tale om forsætlig brandstiftelse og vil derfor gerne høre fra personer, der måtte have kendskab til nogen, der kunne have pådraget sig brandskader den pågældende nat. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Branden var årsag til, at to biler og en trailer udbrændte, mens tre andre biler, endnu en trailer og en lygtepæl fik følgeskader som følge af varmen fra branden.

Brand i gryde med olie – Blegdammen, Roskilde

Kl. 18.51 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en beboelsesejendom, hvor der var melding om ildebrand i en lejlighed. Indtil brandvæsnet fik lokaliseret branden og dens omfang, blev beboere i den pågældende opgang og naboopgangen evakueret. Det viste sig, at der i en lejlighed var udbrudt brand i en gryde med olie på komfuret i køkkenet i en lejlighed, hvor en 15-årig var til stede. Han var faldet i søvn, efter at han havde sat gryden med olien over på komfuret. Politiet sigtede ham for overtrædelse af beredskabslovgivningen på grund af uforsigtigheden med noget, der kunne medføre en ildebrand.

De evakuerede kunne derfor hurtigt vende tilbage, da skaderne efter branden var begrænset til køkkenet.

Drone forsvandt – Snoldelev – Gadstrup – Roskilde

Kl. 10.40 fik politiet en anmeldelse om, at en drone fløj rundt i luften i en højde over de 50 meter og for tæt på området ved Roskilde lufthavn i Tune.

En patrulje kørte til området mellem Snoldelev og Gadstrup for at lede efter dronen og dens fører, men måtte opgive at finde både dronen og dens fører. Ingen blev derfor sigtet for den tilsyneladende ulovlige droneflyvning i området.

Droneflyvning i områder tæt på f.eks. lufthavnsområder skal ske efter bestemte regler, der stiller krav til både dronen og afstande til bestemte områder med f.eks. luftfartstrafik. Sørg for at læse mere om reglerne for droneflyvning, inden en drone “luftes” i et område i landskabet, så en bødestraf for overtrædelse af reglerne undgås.

Drone med hashpakke tilbageholdt ved psykiatrisk hospital – Boserupvej, Roskilde

Kl. 21.54 fik politiet en anmeldelse om, at ansatte på et psykiatrisk hospital havde fået fat i en drone, som var fløjet hen til en udendørs atriumgård på hospitalets område. Under dronen hang en ca. 1 meter lang snor, i hvilken der var fastgjort en lille pakke i form af en pølsemandspose. En patient på hospitalet stod klar til at tage indholdet af pølsemandsposen. En hurtig ansat på stedet fik dog fat i snoren og trak i den, hvorved den ansatte fik fat i dronen og politiet blev tilkaldt. Pølsemandsposen viste sig at indeholde 10,62 gram hash, og patienten på hospitalet blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Politiet beslaglagde hashen og dronen og skal nu undersøge, om droneføreren kan identificeres. Den sigtede i sagen vil høre nærmere på et senere tidspunkt.

Dronefører sigtet for forsøg på indsmugling af hash – Boserupvej, Roskilde

En 37-årig mand uden fast bopæl er blevet sigtet af politiet for at være den dronefører, der medvirkede ved forsøget på at flyve ca. 10 gram hash ind til en patient på et psykiatrisk hospital på Boserupvej i Roskilde søndag aften kl. ca. 21.50.

Han erkendte at være ejer af den nu beslaglagte drone, som han havde styret ind over hospitalets område, og for at have været i besiddelse af hashen i snoren under dronen.

Den 37-årige var blevet identificeret ved efterforskning i sagen, som stadig undersøges yderligere for at få afklaret, hvorvidt flere kan mistænkes for at have en rolle i indsmuglingssagen.

Færdselsuheld – Københavnsvej / Navervej, Roskilde

Kl. 12.33 rykkede ambulancer og politiet ud til et færdselsuheld i krydset Københavnsvej – Navervej – Betonvej, hvor to personbiler var stødt sammen, så flere personer måske var kommet til skade.

Det viste sig, at der kun var behov for, at en 25-årig kvinde fra Værløse skulle tilses på skadestuen efter en lettere tilskadekomst som følge af uheldet i en personbil, hvor hun havde været passager. Den mandlige fører af dette køretøj havde forladt uheldsstedet.

Den 70-årige kvindelige fører fra Taastrup fra den anden implicerede personbil var ligesom en 54-årig kvindelig passager sluppet uskadte fra uheldet.

Eftersøgning af den flygtede fører blev iværksat, og han blev senere fundet i et køretøj ved en autoforhandler på Navervej.

Der var tale om en 27-årig mand fra Værløse, som også var kommet lettere til skade ved uheldet, men dog uden at have behov for lægelig behandling.

Da den 27-årige blev skønnet påvirket af formentlig narkotika og også havde været det under kørslen, blev han anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel. Han havde heller ikke noget kørekort, og politiet skal også undersøge nærmere, hvordan han er kommet i besiddelse af den bil, som han var fører af.

Uheldet skete i forbindelse med, at den 70-årige kvinde i en personbil var kørt ad Københavnsvej mod vest frem til krydset ved Navervej, hvor hun begyndte svingning til venstre. Herunder blev hun påkørt af den 27-årige, der som fører kørte ad Københavnsvej mod øst i den hensigt at fortsætte ligeud i krydset.

Begge biler blev flyttet fra uheldsstedet, og den 27-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for både euforiserende stoffer og alkohol. Han kan således forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger. I ventetiden undersøger politiet forholdene nærmere om hans rådighed over bilen, han var fører af på uheldstidspunktet.

Færdselsuheld – Møllehusvej, Roskilde

Kl. 07.22 var en 45-årig kvinde fra Roskilde sluppet uskadt fra en påkørsel, da hun kørte på sin cykel rundt i rundkørslen for enden af Møllehusvej.

En 23-årig kvinde fra Roskilde var nemlig i en personbil kørt ad Møllehusvej i nordlig retning og fortsat ind i rundkørslen, men ramte herunder cyklisten.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet på grund af en mistanke om, at vigepligtsreglerne i færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Søndre Ringvej / Ved Ringen / Maglegårdsvej, Roskilde

Kl. 15.44 rykkede politiet ud for at undersøge omstændighederne nærmere i forbindelse med påkørsel af en fodgænger i det lysregulerede vejkryds Søndre Ringvej-Ved Ringen-Maglegårdsvej.

Det viste sig, at ingen var kommet til skade ved uheldet, da en 20-årig mand fra Roskilde med høretelefoner blev påkørt under passage ad Søndre Ringvej i nordlig retning i et fodgængerfelt i krydsets østlige side.

Fodgængeren var blevet ramt af en ambulance under udrykning, som en 35-årig mandlig ambulancefører kørte ad Søndre Ringvej i østlig retning.

Politiet har optaget rapport om uheldet for at få belyst de nærmere omstændigheder ud fra parternes og vidners forklaringer sammenholdt med lyssignalernes farve i parternes færdselsretninger.

Færdselsuheld – Tunevej, Gadstrup – Roskilde

Kl. 06.43 skete et uheld, da en 50-årig kvinde fra Roskilde kom kørende i en bil ad Tunevej i retning mod nordvest. Kvinden undveg en ræv, som krydsede vejen og mistede i den forbindelse herredømmet over sin bil og påkørte et træ. Der skete udelukkende materiel skade ved uheldet, ingen personskade.

Færdselsuheld / narkokørsel – Holbækmotorvejen, Roskilde – Lejre

Kl. 01.30 var en 24-årig mand fra Brønshøj forulykket i en personbil, som han havde ført ad Holbækmotorvejen i østlig retning.

Det viste sig, at der ikke var andre trafikanter involveret i uheldet, der var sket, da den 24-årige først havde ramt autoværnet i højre side. Herefter mistede han kontrollen over bilen, som efterfølgende påkørte autoværnet på midten af motorvejen.

Den 24-årige og fire passagerer var sluppet uskadt fra uheldet, som måske kunne skyldes påvirkning hos føreren af både narkotika og alkohol i mindre grad under kørslen.

På grund af påvirketheden under kørslen blev den 24-årige sigtet for både narko- og spirituskørsel, hvorefter han i forbindelse med en kortvarig anholdelse fik udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for netop euforiserende stoffer og alkohol.

Kl. ca. 02.35 var både den forulykkede bil og passagerne væk fra motorvejen, hvor trafikken kunne normaliseres.

Humanitær eftersøgning endte i iskoldt vand – Roskilde

Kl. 20.19 henvendte personalet fra et bosted i Roskilde-området sig til politiet med anmodning om hjælp til at finde en 19-årig kvinde, som kort forinden havde forladt bostedet i formentlig nedtrykt sindstilstand.

En humanitær eftersøgning blev iværksat, således at flere patruljer, herunder to hundepatruljer, blev indsat i eftersøgningen af den 19-årige kvinde.

En hundepatrulje fandt et spor efter kvinden og fulgte sporet frem til en isbelagt sø ved Store Valbyvej, hvor politiet kl. ca. 20.50 fik visuel kontakt med den savnede på den modsatte side af søen.

Inden politiet nåede helt frem til kvinden, var hun gået ud på isen på søen og faldet igennem ned i det kolde vand. En politibetjent måtte efterfølgende også en tur i det kolde vand for at redde kvinden op.

En ambulance blev tilkaldt og bragte kvinden til skadestuen til behandling for nedkølingen efter opholdet i vandet.

Senere på aftenen måtte sygehuspersonalet også bede om hjælp fra politiet, idet kvinden ikke ønskede at få behandling og ville forlade stedet, da hun stadig var ked af det.

Den 19-årige kvinde blev til sidst indlagt på et andet sygehus til undersøgelse og eventuel behandling for sin tristhed.

Lov om euforiserende stoffer og knivloven – Roskilde

Kl. 11.45 undersøgte en patrulje med narkohunde et botilbud i Roskilde kommune med baggrund i en mistanke om, at en beboer kunne være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Narkohundene fik snuset sig frem til en 42-årig mands værelse, hvor politiet fandt ham i besiddelse af 56 gram hash, 35 gram marihuana, en digitalvægt og små plastposer. De fundne effekter blev beslaglagt som beviser sammen med et kontant pengebeløb i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Politiet fandt den 42-årige også i besiddelse af en dolk, som blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af knivloven.

Den 42-årige var anholdt i forbindelse med efterforskning i sagen, men blev løsladt sidst på eftermiddagen efter afhøring til de to lovovertrædelser. Han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne mod ham skal afgøres.

Mindreårige butikstyve – Stationscentret, Roskilde

En gang fredag og to gange søndag måtte politiet køre til Føtex på Stationscentret, da personalet havde tilbageholdt mindreårige butikstyve.

Fredag kl. 12.46 anmeldte supermarkedet, at de havde tilbageholdt en 16-årig pige fra Roskilde, som havde stjålet make-up. Patruljen kom frem og sigtede pigen for at stjæle foundation, concealer, falske øjenvipper, selvbruner og fugtspray for i alt 522 kr. Pigens mor var til stede ved afhøringen, og de sociale myndigheder blev underrettet. Den 16-årige kan forvente en bøde i sagen.

Søndag
Kl. 14.44 blev tre 12-årige drenge fra Lejre og Roskilde kommune taget i at stjæle to iskaffe og en Bacardi Breezer til en samlet værdi af 51 kr, som de delte foran supermarkedet. Supermarkedets personale tog de tre ungersvende med ind på kontoret, hvor politiet og drengenes forældre blev tilkaldt. Patruljen afhørte drengene, som erkendte tyveriet.
Kl.17.27 blev to 14-årige piger fra Holbæk og Lejre kommune tilbageholdt, da de havde stjålet to sæt øreringe til en værdi af 128 kr. Pigerne erkendte at være fælles om tyveriet.
De unge er under den kriminelle lavalder, og kan ikke straffes, men deres forældre var til stede ved afhøringen, og de sociale myndigheder blev orienteret.

Mød politiet på Boligmessen i Roskilde i weekenden

Forebyggelsesafdelingen fra Midt- og Vestsjællands Politi vil være til stede på den boligmesse, som finder sted i Roskilde Kongrescenter i den kommende weekend.

Politiet vil være til stede med bl.a. en patruljebil samt medarbejdere fra den præventive afdeling, som stiller sig til rådighed for en snak om alt fra indbrudssikring af din bolig over gode råd til at undgå f.eks. lommetyverier til en snak om råd til ældre borgere om at undgå at blive offer for telefonsvindel. Derudover har politiet medbragt diverse informationsmateriale, som du er velkommen til at få et eksemplar af.

Du kan møde politiet lørdag i tidsrummet kl. 10.00-17.00 og søndag kl. 10.00-16.00.

Narkokørsel – Roskildevej, Ll. Grandløse, Holbæk

Kl. 19.43 blev en 33-årig mand anholdt og sigtet for narkokørsel, hvilket manden erkendte. Manden fik udtaget en blodprøve på sygehuset, hvorefter han blev løsladt. Han er sigtet i sagen, som afgøres, når politiet modtaget resultatet af blodprøven.

Pige ombyttede prismærker men blev afsløret – Industrivej, Roskilde

Kl. 13.47 blev en 14-årig pige fra Roskilde afsløret i at have byttet rundt på nogle prismærker i en butik, og hun forsøgte at slippe afsted med at betale 20 kr. for en trøje, som oprindeligt havde haft et prismærke på 100 kr. Pigen blev tilbageholdt og afhørt af politiet under tilstedeværelse af hendes værge og de sociale myndigheder, hvorefter hun fik lov at gå. Politiet optog rapport i sagen.

Spirituskørsel – Holbækmotorvejen, Roskilde

Kl. 21.50 blev en bil ført af en 46-årig mand bragt til standsning af en patrulje. Patruljen mistænkte, at manden var påvirket af spiritus, hvilket patruljebilens alkometer bekræftede. Manden blev derfor anholdt og fik udtaget en blodprøve på sygehuset, hvorefter han blev løsladt. Manden er sigtet for spirituskørsel og vil få afgjort sin sag, når resultatet af blodprøven er klar.

Spirituskørsel – Københavnsvej, Roskilde

Kl. 02.40 anholdt politiet en 57-årig mand fra Værløse for spirituskørsel i en personbil, som han førte ad Københavnsvej i østlig retning.

Den 57-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, så han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Spirituskørsel frem mod rødt lys – Algade / Hestetorvet / Jernbanegade, Roskilde

Kl. 22.28 så en patrulje en personbil køre frem mod rødt lys i lyskrydset Algade – Hestetorvet, efter at bilisten var kommet kørende fra Jernbanegade frem til lyskrydset.

Personbilen blev efterfølgende standset, og heri sad en 33-årig mand fra Helsinge bag rattet. En alkometertest afslørede, at den 33-årige var mere påvirket af spiritus end tilladt, hvorfor han blev sigtet for spirituskørsel i bilen.

Den 33-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Tyveri fra fem gravemaskiner – Vibyvejen, Viby Sj. – Roskilde

Kl. 07.53 rykkede politiet ud for at se nærmere på fem gravemaskiner på en byggeplads nord for Viby, idet der fra alle fem maskiner var blevet stjålet GPS- og sensor-udstyr i løbet af weekenden.

Det stjålne udstyr var blevet afmonteret hver enkelt gravemaskine på et ukendt tidspunkt fra fredag eftermiddag frem til mandag morgen, hvor tyverierne blev opdaget.

Politiet undersøgte de pågældende maskiner for eventuelle spor, der vil kunne identificere tyven(e), der har stjålet udstyr for et stort sekscifret beløb.

I forbindelse med efterforskningen af tyverierne vil politiet gerne i kontakt med personer, der i løbet af weekenden har bemærket usædvanlig aktivitet på byggepladsen og ved gravemaskinerne. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Tyveri fra tre varebiler – Havdrup – Solrød

Natten mellem søndag og mandag blev der begået tyverier fra tre varebiler i Havdrup, hvilket efterfølgende medførte tre anmeldelser herom mandag morgen og formiddag.

Varebilerne havde om natten stået på Værkstedsvænget, Skyttemarken og Græshave Alle i Havdrup, og tyven(e) havde i alle tre tilfælde opbrudt sidedøren for at skaffe sig adgang til varerummene.

Fra varebilerne på Græshave Alle og Værkstedsvænget blev hånd- og elværktøjet stjålet, mens der tilsyneladende ikke var blevet stjålet noget fra varebilen på Skyttemarken.

Politiet efterforsker nu anmeldelserne ud fra de oplysninger, som er modtaget i forbindelse med anmeldelserne. Dog vil politiet gerne høre fra personer, der måtte have set eller hørt noget usædvanligt på de tre veje i Havdrup i løbet af natten mellem søndag og mandag. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagerne.

Varetægtsfængsling – Grov vold mod kvinde – Gevninge, Roskilde – Lejre

Kl. 04.29 slog en 22-årig kvinde fra København alarm til politiet, da hun efter et overfald på en adresse i Gevninge-området var flygtet væk fra stedet og havde fået hjælp fra en tilfældig bilist til at slå alarm.

Politiet mødte en forslået og kvæstet kvinde, som i en tilkaldt ambulance blev bragt til skadestuen til undersøgelse og fornøden behandling efter overfaldet.

Kvinden havde sammen med en 26-årig mandlig bekendt fra Vordingborg opholdt sig på en adresse i Gevninge-området. Under opholdet havde de to parter diskuteret og var blevet så uenige, at den 26-årige mand overfaldt hende med både slag og spark, ligesom han med en kniv også havde slået hende med skæftet heraf og påført hende et overfladisk snitsår. Desuden havde han haft også haft et stramt greb om hendes hals i forbindelse med overfaldet.

Kort efter anmeldelsen kunne politiet anholde den mistænkte, 26-årige mand på gerningsstedet, hvor han stadig opholdt sig efter overfaldet på kvinden. På stedet fandt politiet også den kniv, som han var mistænkt for at have brugt i forbindelse med overfaldet.

Den 26-årige blev søndag formiddag forsøgt afhørt i forbindelse med en sigtelse for grov vold mod kvinden, inden han senere søndag blev fremstillet i et grundlovsforhør med påstand fra anklagemyndighedens side om varetægtsfængsling. Han var nemlig tidligere straffet for vold, og kvinden havde pådraget sig behandlingskrævende skader som følge af overfaldet.

Grundlovsforhøret i Retten i Roskilde endte med, at den 26-årige blev varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 9. marts 2023.

Søndag- mandag

Indbrud i Perioden

Baunehøjvej, Veddelev, Roskilde

Hvedstrupvej, Hvedstrup, Roskilde
Betonvej, Roskilde
Hasselvej, Jyllinge (forsøg)
Klosterengen, Roskilde (forsøg)
Klostergårdsvej, Øm, Roskilde
Tuen, Viby Sj.

Foto: ABW