Midt- og Vestsjællands Politi har besluttet at forlænge det tidligere udstedte opholdsforbud på to adresser i henholdsvis Jyderup og i Gundsømagle nord for Roskilde. Opholdsforbuddet forlænges indtil torsdag den 25. februar 2021 kl. 17.00. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Midt- og Vestsjællands Politi har besluttet at forlænge det allerede udstedte opholdsforbud i medfør af lov om ophold i bestemte ejendomme på adresserne Industriparken 31, 4450 Jyderup, og Holmevej 21, Gundsømagle, 4000 Roskilde.

Opholdsforbuddet forlænges indtil videre frem til torsdag den 25. februar 2021 kl. 17.00.

Midt- og Vestsjællands Politi vurderer, at der på baggrund af den verserende konflikt mellem Bandidos MC og NNV-gruppen fortsat er en betydelig risiko for angreb på adresserne, der tjener som opholdssted for Bandidos MC.

Et sådant angreb vil være til fare for de borgere, der bor eller befinder sig i nærheden af stederne, hvorfor betingelserne for forlængelse af det allerede udstedte opholdsforbud i medfør af § 1, stk. 2, i lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme fortsat er opfyldt.

Midt- og Vestsjællands Politi følger situationen tæt og fortsætter derfor de særlige tilsyn på adresserne for at sikre, at opholdsforbuddet overholdes. Overtrædelser kan straffes med fængsel op til 2 år.

Opholdsforbuddet på de to adresser blev indført den 28. januar 2021 efter udsendelse af en pressemeddelelse, hvor baggrunden for indførelsen af opholdsforbuddet er anført.