Seks ud af 10 studerende vurderer, at deres faglige udvikling er dårligere med onlineundervisning end normalt. Underviserne oplever også et fald i kvaliteten. Det viser en omfattende undersøgelse af onlineundervisningen på de videregående uddannelser under forårets corona-nedlukning. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Zoom, Skype og Meet. Digitale møder, onlineundervisning og aktiviteter bag skærmen er hverdag for studerende og undervisere på de videregående uddannelser. Sådan var det også i foråret, da corona-nedlukningen pludselig betød, at alle undervisningsaktiviteter fra den ene dag til den anden skulle foregå digitalt.

Den hurtige omstilling har haft en række konsekvenser. Det er blandt andet gået hårdt ud over aktivitetsniveauet og arbejdsglæden blandt studerende og undervisere. Det viser en stor undersøgelse af forårets nedlukning, som omkring 20.000 studerende og knap 3.000 undervisere på ni uddannelsesinstitutioner har besvaret.

– Det er en omfattende og vigtig undersøgelse, der er lavet. Det har stor betydning at få samlet op og evalueret på de erfaringer, der blev gjort under nedlukningen i foråret, der jo kom fra den ene dag til den anden. Det har krævet en kæmpe indsats af både studerende og undervisere, og det har været svært. Og det er det stadigvæk, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Mest markant er de studerendes oplevelse af fald i aktivitetsniveau og læringsudbytte. Seks ud af 10 studerende oplevede deres faglige udvikling som dårligere end ved fysisk undervisning. En ud af tre havde svært ved at planlægge deres tid og pauser, og mange savner de sociale aktiviteter, der er forbundet med at tage en uddannelse.

Underviserne har ligeledes oplevet et fald i kvaliteten af visse undervisningsaktiviteter, særligt aktiviteter hvor de studerende skal være diskuterende og undersøgende. Det har desuden påvirket undervisernes glæde ved at undervise, og kun omkring halvdelen af underviserne har følt sig tilstrækkeligt klædt på til den digitale undervisningssituation.

– Der er ingen tvivl om, at nedlukningen er gået hårdt ud over vores studerende. Jeg ved, at alle undervisere knokler for, at de studerende får så god en undervisning som muligt. Men det er svært lige nu, og vi må erkende, at det nogle steder også får konsekvenser for kvaliteten af uddannelserne. Det bekymrer mig, hvis det går ud over læringen. Derfor er jeg også klar til at se på, om der er behov for en særlig indsats for, at de studerende kan det, de skal kunne, når de skal ud på arbejdsmarkedet, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Undersøgelsen viser også, at der er potentiale og gode erfaringer at bygge videre på med onlineaktiviteter. Særligt når det gælder feedback, vejledning og gruppearbejde. Erfaringerne viser, at det for eksempel har været lettere at etablere individuelle vejledningssessioner med underviseren, og det har hos nogle medvirket til at skabe tættere relationer mellem studerende og underviser.

Sammen med rapporten offentliggøres også en række udvalgte cases, hvor onlineundervisningen er lykkedes, som andre eventuelt kan hente inspiration i.

Fakta om undersøgelsen:

Uddannelses- og Forskningsministeriet støttede i maj 2020 et tværgående sektorprojekt om onlineundervisning med 1 million kroner. Projektet skulle indsamle bred og solid viden om forårets erfaringer og oplevelser med onlineundervisning på tværs af ni videregående uddannelsesinstitutioner i lyset af COVID-19 nedlukningen.

De 9 deltagende institutioner er: Aalborg Universitet, Professionshøjskolen Absalon, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, UC SYD, Professionshøjskolen UCN og VIA University College. Yderligere har Aarhus Universitet var involveret, men har ikke direkte deltaget i spørgeskema- og interviewundersøgelsen.

Undersøgelsen består af 4 dele:

  • En spørgeskemaundersøgelse blandt 85.000 studerende fordelt på 9 institutioner (24 procent har svaret).
  • En spørgeskemaundersøgelse blandt 6.000 undervisere fordelt på de samme 9 institutioner (49 procent har svaret).
  • En interviewundersøgelse med strategisk udvalgte respondenter fra de to spørgeskemaundersøgelser.
  • En kortlægning af institutionernes systemlandskaber og organisatoriske ressourcer i forhold til omlægning til onlineundervisning.