Hvis man er født med en hjerneskade, autisme eller andre kognitive vanskeligheder, kan det være svært at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. På FN’s internationale handicapdag trådte en ny samarbejdsaftale derfor i kraft mellem Roskilde Kommune og KLAPjob, der er en indsats under landsforeningen Lev. Aftalen skal hjælpe flere borgere med særlige udfordringer ind på arbejdsmarkedet.

– Vi er rigtig glade for at kunne samarbejde med KLAPjob om, at få flere borgere med udviklingshæmning eller andre kognitive handicap ud i beskæftigelse. Handicap skal ikke være en stopklods for at få et arbejde, og det er den nye samarbejdsaftale et symbol på, siger Bent Jørgensen, der er formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Derudover indebærer aftalen også, at der oprettes flere praktikpladser til STU-elever, som har særlige behov og derfor går på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Et stort jobpotentiale

Et af målene for jobcenteret i Roskilde er at få flere personer med handicap i beskæftigelse, og det giver derfor god mening at samarbejde med KLAPjob, der på nuværende tidspunkt har lavet 3800 skånejobs og 95 fleksjobs rundt om i landet.

– Samarbejdet med KLAPjob er en mægtig god ide, fordi de har rigtig mange års erfaring med at lave fleks- og skånejobs, og dem er der brug for flere af. Jeg tror for eksempel at flere af brugerne på kommunens beskyttede værksteder, vil kunne få et arbejde på særlige vilkår, hvis det rigtige tilbud findes. Det er her KLAPjob i høj grad kan bidrage med deres erfaringer og ekspertise, siger Peter Vonsild, der er formand for Handicaprådet i Roskilde.

Hos KLAPjob vækker samarbejdsaftalen med Roskilde Kommune også stor begejstring, og her er man ikke i tvivl om det store potentiale for nye jobåbninger i kommunen.

– Vi er meget taknemlige for, at Roskilde Kommune vil indgå i den her samarbejdsaftale. Det er med til at synliggøre, at fleksjob og skånejob faktisk er en mulighed, og det er vigtigt. Der er også masser af potentiale i forhold til at få etableret flere jobs i Roskilde. Der er for eksempel mange kædebutikker som Føtex, Netto, McDonald’s og Matas, der tit matcher godt med udviklingshandicappede mennesker, afslutter Claus Bergman Hansen, der er leder af KLAPjob.

Pressefoto