Pressefoto

Området omkring Hal 12 på Musicon skal sætte yderligere streg under bydelens kvaliteter med fokus på skate, kunst, handel og bæredygtighed og som bindeled mellem natur og moderne byrum. I denne uge er bydelens næste parkeringshus kommet et afgørende skridt videre. Et hus, der skal bygges sammen med områdets skatehal.

Hal 12-området er det sidste store areal på Musicon, hvor der er ledige byggegrunde. Og de fleste af dem er der allerede planer for. Første skridt er parkeringshuset, som skal give plads til cirka 400 biler. Ligesom det første p-hus, der blev indviet i september, vil det blive en bygning med plads til andet end køretøjer.

En af ideerne er at bygge skatehallen og p-huset sammen. Dermed kan man lukke en del af p-huset af og bruge nogle af etagerne til skate eller store events. Ved at udnytte bygningerne til flere formål, kan man spare ressourcer i forhold til at opføre flere bygninger til hver sit specifikke formål.

Skatehallen og foreningen Hal 12 kan dermed se frem til et gevaldigt løft. Indtil videre har de holdt til i området over for Rabalderparken på midlertidige vilkår i en gammel produktionshal. Det bliver der nu lavet om på. Der er netop valgt en rådgiver til projektet, og nu er brugerne og kommunen sammen i gang med at lægge sig fast på kravene, inden byggeriet skal i udbud.

Mangfoldighedens bydel

“Siden Roskilde Kommune købte grunden i 2003, har vi arbejdet på at udvikle området på en hidtil uprøvet måde. De fleste kommuner sælger til højestbydende, hvorefter udviklingsselskaber bygger hurtigt og ofte billigt. Derfor ligner mange byområder hinanden. Vi har i stedet holdt snor i udviklingen og har hele tiden arbejdet tæt sammen med lokale virksomheder, foreninger og kulturaktører om at skabe en levende og anderledes bydel. Den udvikling fortsætter vi med helt hen til målstregen.” siger formanden for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting.

“Vi har en virkelig god fornemmelse af det her projekt. Hal 12 og hele området hen til skoven i Musicons sydvestlige hjørne kommer til at tilføre bydelen en helt ny dimension. Vi bygger videre på en ikonisk bygning med et fantastisk foreningsliv og tilføjer blandt andet nogle bud på fremtidens handelsliv, nye boligformer og et stort håndværkskollegium. Det bliver dermed et område, der henvender sig til rigtig mange brugere,” siger Andreas Høegh, der er leder af Roskilde Kommunes bydelskontor på Musicon.

Bæredygtige ambitioner

I det hele taget bliver der stort fokus på ressourcer og bæredygtighed i hele Hal 12-kvarteret.

“Den bæredygtige dagsorden har været en del af visionen fra begyndelsen, og vi er allerede nået langt, blandt andet i det første p-hus. Nu løfter vi det hele yderligere et par niveauer. Når vi skal til at sælge byggegrundene, bliver bygherrer og entreprenører mødt med en række krav til eksempelvis miljø, klima og sociale tiltag,” siger udvalgsformand Jens Børsting.

Udviklingen tager afsæt i en politisk vedtaget plan for hele Hal 12-kvarteret. Den såkaldte strukturplan dikterer også, at kunst får en fremtrædende rolle i det nye kvarter, som ventes bebygget i løbet af 4-5 år.

FAKTA

Området ved Hal 12 er det sidste større, tilbageværende udviklingsareal i Musicon-bydelen.

Arealet ligger i den sydlige del af Musicon og er ca. 24.000 m2 stort.

Området skal rumme et af bydelens tre parkeringshuse og bidrage til bydelens handelsliv med publikumsorienterede funktioner langs Rabalderstræde.

Roskilde Kommune skal opføre parkeringshuset i området i løbet af 2023 for at sikre den samlede parkeringskapacitet i området.

Bæredygtighed og kunst bliver to centrale kvaliteter ved Hal 12-kvarteret, som alle byggerier i kvarteret – både kommunale og private – skal bidrage til.

P-huset og arbejdet med at arbejde videre på Hal 12 tager afsæt i en politisk vedtaget strukturplan for hele Hal 12-kvarteret.

Se de overordnede træk i strukturplanen på roskilde.dk: https://www.roskilde.dk/da-dk/om-kommunen/udvikling-og-projekter/vi-udvikler-byerne-og-landdistrikterne/musicon/