Af menighedsrådsformand Anne Rosendal

I torsdags var der forberedelse til skiftedag i Domsognet. Det afgående råd mødtes som sædvanlig kl. 16.30 og fik klaret de sidste få opgaver – blandt andet godkendelse af kvartalsrapporten for 3. kvartal, der ikke giver anledning til hovedbrud. Der er tradition for at afvikle et afslutnings arrangement for det afgående menighedsråd sammen med medarbejdere, men det lader sig jo ikke gøre i øjeblikket, så i stedet sluttede mødet med en varm tak til dem, der ikke ønsker at fortsætte — Keld Winckelmann, Mette Bruun, Ruth Vingborg og Elisabeth Fogh Hansen. Også Thorsten Dyngby, Finn Buhl og Ebbe Overgaard er af forskellige grunde holdt op.

Herefter samledes det nye råd til det konstituerende møde med bunden dagsorden nemlig underskrivning af menighedsrådsløftet, valg til enkeltmandsposterne og nedsættelse af forretningsudvalg og kirkegårdsudvalg samt valgbestyrelse. Endelig skal der vælges bygningskyndig og underskriftsberettiget.

Undertegnede blev genvalgt som formand, Jesper Kejlhof som næstformand, Henrik Enig som kirkeværge, Bjarne Hald som kasserer, administrationsleder Lars Bang Petersen som sekretær og Henrik Bondo Nielsen som kontaktperson.

Som bygningskyndig genvalgtes Brian Hansen, arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue ApS, og som underskriftsberettiget fulgtes traditionen med valg af næstformanden. Forretningsudvalget består iflg. vedtægten af formand, næstformand, kasserer og 2 valgte MR-medlemmer – i næste periode Henrik Bondo Nielsen og Kim Jacobsen – samt 1. præsten, Maria Harms. Kassereren har iflg. vedtægten plads i kirkegårdsudvalget, der herudover består af undertegnede som formand, Annie Larsen, Stig Kastberg samt sognepræst Sarah Krøger Ziethen. Herudover deltager Henrik Enig som værge i møderne. Valgbestyrelsen har Katarina Hejrskov som formand og Thomas Ravn Pedersen, Annie Larsen og 1. præsten Maria Harms som medlemmer. Det første møde i rådet blev aftalt til torsdag 21. januar kl. 16.30 i Konventgården.

Efter det konstituerende møde blev der afviklet “møde til nedsættelse af udvalg i perioden 2020-2024”. Her var der enighed om at nedsætte børne- og ungeudvalg (formand Katarina Hejrskov), frivilligudvalg (formand Jesper Kejlhof), Pr-og kommunikationsudvalg (formand undertegnede), kirkebygnings- og ejendomsudvalg (formand Annie Larsen), kor- og musikudvalg (formand Henrik Bondo Nielsen), personaleudvalg (formand Henrik Bondo Nielsen) og verdensarvsudvalg (formand Pernille Larsen), og alle vedtægterne blev godkendt. Samtlige udvalg og dets medlemmer vil fremgå af hjemmesiden om føje tid.

Læs mere her

Foto: JTL