Byrådet har vedtaget ny Kommuneplan for Roskilde Kommune, der sætter retningen for byens fysiske udvikling de kommende 12 år. Planen er dermed lagt for en kommune med flere blandet boliger, nye erhvervsområder og fokus på borgernes behov for nem adgang til kommunens grønne og blå kvaliteter. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Roskilde

– Med kommuneplanen lægger vi sporene til fremtidens Roskilde Kommune. Det er helt afgørende, at der skal være plads til alle i Roskilde. Derfor skruer vi op for byggeriet af boliger. Og det er samtidig utrolig vigtigt for mig, at Roskilde Kommune de kommende år fortsætter med at blive endnu grønnere, når vi udvikler kommunen, siger borgmester Tomas Breddam.

Grundlaget for kommuneplanen er, at Roskilde Kommune de næste 12 år regner med at skulle byde velkommen til 10.000 nye borgere. Det kræver flere nye boliger og her tager kommuneplan udgangspunkt i kommunens boligpolitik og ønsket om blandet boligformer i hele kommunen.

– Vi har en ny ambitiøs boligpolitik, og med den i hånden skal vi i gang med at udvikle Roskilde Kommune endnu mere i den retning, som vi i byrådet har besluttet. Det betyder blandt andet, at vi skal skabe plads til flere nye Roskilde-borgere, og at der skal være gode boliger til unge, børnefamilier og dem, hvor børnene er fløjet fra reden, siger borgmester Breddam.

Den grønne udvikling fortsætter.
Kommuneplanen fremhæver også den Grøn Blå Strategi, som fastlægger den overordnede retning for udviklingen af de grønne og blå værdier i Roskilde Kommune. – Vi vil fortsætte med på at videreudvikle kommunens natur, med større biologisk mangfoldighed, både på landet og i byerne, udvikling af nye naturområder, sammentænkning med klimaindsats, samt bedre tilgængelighed og mulighed for oplevelser, læring og bevægelse i naturen, forklarer borgmester Tomas Breddam.

I forhold til den grønne dagsorden åbner kommuneplanen nu mulighed for at opsætte store vindmøller, hvis lokale kræfter kan pege på en egnet placering. Arealet til skovrejsning er også øget betragteligt i håb om, at kommunen på sigt kan være dækket med 20 procent skov.

Kommuneplanen kan ses i sin helhed på kommuneplan2019.roskilde.dk