Den 1. december tiltrådte RUC’s nye bestyrelsesformand Carsten Toft Boesen, der er administrerende direktør for NIRAS. Han vil styrke universitetets samarbejde med regionens erhvervsliv og offentlige sektor og arbejde for en klarere positionering af RUC’s stærke forskningsfelter.

Det bliver geolog og administrerende direktør for et af Skandinaviens store rådgivende ingeniørvirksomheder Carsten Toft Boesen, der fremover skal styre slagets gang på Roskilde Universitet.

Et atypisk match med RUC, som af omverdenen er bedst kendt for humaniora og samfundsvidenskab? Den teknisk-naturvidenskabelige baggrund tillægger Carsten Toft Boesen dog ikke selv stor vægt i sit bestyrelsesarbejde på RUC.

“Det væsentlige er, som jeg ser det, at jeg kommer med 20 års erfaring med strategisk ledelse – og samtidig et stort engagement i samfundsmæssige forhold og universitetssektoren,” siger Carsten Toft Boesen.

Tydelig værdiskabelse
En af de ting, der optager den nye bestyrelsesformand, er at gøre det tydeligt for enhver, hvad Danmark får ud af de 0,8 mia., der årligt sendes til RUC:

“Vi skal blive bedre til at demonstrere, at RUC’s forskning, innovation og uddannelser adresserer nogle af tidens allerstørste samfundsudfordringer. Relevansen og værdiskabelsen skal være utvetydig for både vores region, erhvervslivet og politikerne på Christiansborg,” siger Carsten Toft Boesen.

En af vejene hertil ligger ifølge Boesen ligefor:

“RUC’s DNA – problemorienteret og tværfagligt projektarbejde – er den suverænt bedste opskrift på innovation. Retter vi i højere grad RUC’s flere tusinde årlige studenterprojekter mod problemstillinger defineret i samarbejde med vores interessenter, har vi masser af ægte brugerdreven innovation og samtidig mulighed for relevante studenterjobs og dermed reduceret dimittendledighed,” siger den nye bestyrelsesformand.

“RUC har en stærk tradition for at udfordre og udforske bestående måder at gøre tingene på. Denne sunde tilgang forpligter jo så også, når vi ser på os selv. Vi skal huske os selv på den gamle sandhed om, at bevægelse er liv, og stilstand er død,” siger Carsten Toft Boesen.

Læs mere her

Carsten Toft Boesen er ny bestyrelsesformand på RUC. Pressefoto.