Dit Roskilde har bedt de nye og gamle medlemmer af byrådet om at besvare tre spørgsmål. Maren Ottar Hessner fra de Radikale medvirker her. Maren er medlem af Kultur- og Idrætsudvalget.

Hvor står Roskilde stærkest?
Roskilde står stærkest ved, at det er en kommune, som borgerne vælger til. Forstået på den måde at nogle har boet her hele deres liv og har stærke rødder. Andre er kommet til. Men fælles for dem er, at de vælger kommunen til hver dag, og mange føler en stærk tilknytning til området. Det er en kommune, som man er stolt af at bo i, og som man vil anbefale andre. Det er ’mit Roskilde’ og ’vores Roskilde’ – ikke f.eks. ’den kommune jeg bor i’. Mange føler et ejerskab, og det afspejler sig også i det rige forenings- og civilsamfundsliv, vi har her. Vi engagerer os for og med hinanden. Sådanne fællesskaber giver livskvalitet og loyalitet til lokalsamfundet. Det gør os stærke som kommune.

Hvad udfordrer os?
Vi er udfordret på, at hvis vi ikke hele tiden følger med tiden men hviler på de historiske laurbær, så kan vi gå i stå og ikke udnytte de potentialer Roskilde har. Den tendens kan jeg mærke ind imellem, fordi det går så relativt godt, fordi kommunens beliggenhed er god, og fordi jeg oplever, der er en stærk ’Roskilde-identitet’.

De aktuelle udfordringer vi står overfor er egentlig meget lig andre kommuner. Det er primært at sætte fart på den grønne omstilling, at udvikle erhvervslivet i en både grøn og social bæredygtig retning – og så er det at skabe god plads til de unge i dagens præstationssamfund.

Men derudover har vi et særligt arbejde at gøre med at udvikle vores lokaldemokrati og styrke tilliden mellem borgere og lokalpolitikere. Det kunne jeg tydeligt se i valgkampen.

Endelig mener jeg, at vi skal se på kontinuerligt at styrke livskvaliteten for borgerne i kommunen generelt, og her kommer f.eks. kulturområdet ind. Det har været lidt nedprioriteret og samtidig været hårdt ramt af coronarestriktioner. Så nu er det kulturens tur!

Hvilke to ting er det vigtigste fokus i 2022? 
Roskilde skal fortsat være et sted, hvor vi ikke bare bor – men lever! Det lyder jo så fint, men med det mener jeg, at vi ikke bare skal huske de traditionelle velfærdsområder, men vi skal også huske at kulturen, foreningerne og civilsamfundet ikke bare er gode at have, men de er vigtige arenaer at investere i, når vi skal sikre borgere der trives, og at Roskilde er en attraktiv kommune i fremtiden. Jeg er så heldig at komme i Kultur- og Idrætsudvalget, og her vil jeg bruge min stemme på at holde fast i det.

Klimaet må og skal være ét af vores vigtigste foci. Vi ved, hvor hurtigt forandringerne går, og at det ikke går den rigtige vej. Roskilde er naturligvis, set i det store verdensperspektiv, en ganske lille brik. Men bare fordi man er lille, kan man jo godt gøre en stor forskel. Og vi skal i hvert fald tage vores ansvar. Det vil jeg og Radikale Venstre klart arbejde for i det nye byråd.

Foto: Roskilde Kommune