Vi bærer alle rundt på en masse forestillinger om, hvordan vi skal være forældre. De tanker, vi gjorde os, inden vi fik børn, om hvordan vi vil opføre os, føle og tænke som mor eller far, er det måske ikke muligt at føre ud i livet alligevel eller også er de ikke hensigtsmæssige.

Vi kommer til kort, frustreres og kan måske ikke finde på flere indgangsvinkler til forandring selv. Nogle er små problemer, andre kan være voldsomme og meget alvorlige. Det kan bl.a. være hvis dit børn kommer ind i et misbrug, mobning eller andet.

Psykoterapeut og socialrådgiver Annette Guhle

Har du og familien måske brug for hjælp?
Annette Guhle har klinik i Roskilde. Hun er 52 år og uddannet psykoterapeut med fokus på det kropsterapeutiske (neuroaffektiv tilgang – Susan Hart). Det vil sige at hun arbejder med de tidlige tilknytningsmønstre, som har betydning for hjernen, kroppen og nervesystemet. Hendes grunduddannelse er som socialrådgiver og betyder at hun har haft en stor berøringsflade med voksne, unge og familier med udfordringer. Hun valgte at videreuddanne sig til psykoterapeut, da hun kunne se et stort behov i familierne som hun arbejdede med, at hjælpe dem til at skabe mere forbundenhed i kraft, glæde, følelser og samhørighed.

Annette er ligeledes meget optaget af disse processer, hvilke er medvirkende til at skabe forståelse og afklaring, både i familier og individuelt, til at håndtere traumer, stress og afmagt. Hun er specialiseret indenfor destruktive forhold, herunder psykisk vold og narcissisme. Arbejdet her er både individuelt og i grupper. Ofte er netværket slidt og måske forsvundet, hvorfor gruppeforløb er en vigtig del af behandlingen.

Hun arbejder også som familierådgiver både direkte i hjemmene, men også isoleret med forældre i at skabe mere rum og forståelse til at være tydelige og blive i stand til at sætte rammer. Sideløbende arbejdes med børn og unge i læren i at være i verden og skabe forbindelse til sig selv.

Du kan kontakte Annette Guhle på tlf. 20 73 35 52 eller på e-mail: annette.guhle@live.dk. Du kan læse mere på hjemmesiden her