Det er bare nogle af grundene til, at Voksenserviceområdet i 2020 har haft svært ved at skabe den rette balance i økonomien, og derfor nu har anmodet om en tillægsbevilling på 40,8 mio. kr., hvoraf de 38,8 mio. kr. af det beløb bliver ført tilbage til kommunekassen de kommende år.

Det har siden sommeren 2020 været klart, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget på voksensocialområdet ikke ville holde.

– Vi har i udvalget taget sagen meget alvorligt. 40 millioner er rigtig mange penge, men det man skal huske er, at vi i sommers startet arbejdet med en flerårig plan, der sikrer at stort set hele beløbet bliver tilbagebetalt til kommunekassen de kommende år. Den her tillægsbevilling skal derfor ses som en slags lån, forklarer formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen.

Årsagerne til merforbruget er mange – blandt andet forsinkelse af byggeriet af Hyrdehøj Plejecenter, omlægning af målgruppen på botilbuddene Toftebakken og St. Valbyvej, en stigning i antallet af nye borgere med behov for hjælp og støtte og direkte og afledte udgifter i forbindelse med COVID-19.

Udvalget besluttede på et ekstraordinært møde i juli en række handlinger, som skulle være med til at skabe balance i økonomien på området.

– Et så stort merforbrug kræver mange forskellige handlinger og indebærer, at der vil blive skruet på forskellige håndtag. Der bliver blandt andet lavet kvalitetsstandarder på de væsentligste områder, alle borgersager bliver revurderet i 2021, og vi arbejder med at have de rigtige og fleksible tilbud i Roskilde. Det har været vigtigt for mig, at det ikke har væsentlige konsekvenser for serviceniveauet og at der lægges en ordentlig plan for de borgere, som vil blive berørt af ændringer i indsatser, siger formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen.

I januar 2021 forventes udvalget at behandle en flerårig handleplan, der fremadrettet skal skabe balance i økonomien på voksensocialområdet.

Læs mere her

Foto: ABW