Fra februar 2024 skruer Roskilde Kommune ned for CO2-aftrykket, når der leveres mad til kommunens ældre i eget hjem. Samtidig giver madordningen bedre mulighed for brugerne for selv at bestemme, hvornår de vil spise den varme mad.

Foto ABW

Større fleksibilitet for borgerne og et mindre CO2-udslip. Sådan bliver det fra 1. februar 2024, når ca. 500 borgere får leveret mad fra Det Danske Madhus eller Sæsonens Madleverandør, der også er kendt som Café Heiss. Det er de samme leverandører, der i dag er med i ordningen.

Den største ændring i forhold til den nuværende ordning er, at maden fremover leveres afkølet to gange om ugen. I dag kører leverandøren hver dag ud til de borgere, der er med i ordningen. Her varmer chaufføren den allerede tilberedte mad i bilen for derefter at servere den varm.

Varm mad, når det passer borgeren
Med den nye aftale skal den enkelte ældre selv varme maden. Det giver større fleksibilitet i forhold til ønsket spisetid. De ældre skal dog for egen regning selv anskaffe sig en mikroovn for at varme maden. De borgere, som ikke har mulighed for at varme maden selv, kan få hjælp til det af hjemmeplejen.

“Jeg er overbevist om, at mange af vores ældre hjemmeboende borgere foretrækker selv at kunne bestemme, hvornår de vil indtage deres varme mad. Samtidig er det to velkendte leverandører, så kvaliteten er den samme som nu. Samlet set er vi rigtig tilfredse med den ordning, vi kan tilbyde borgerne,” siger Tina Boel, der er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune.

Stor CO2-reduktion i vente
Den nye måde at levere på sparer mange køreture, fordi maden bliver kørt ud til borgerne to gange ugentligt frem for alle syv dage. Alene Det Danske Madhus kører ca. 150.000 km. i Roskilde Kommune på et år. Dette reduceres til ca. 35.000 km.

Samtidig overgår Det Danske Madhus, som i dag er den største leverandør, til kun at benytte elbiler. Den nye madordning har derfor også en positiv effekt på CO2-regnskabet.

“Vi skal på alle områder finde løsninger, der belaster vores omgivelser mindre, og det er derfor en god ordning. Samtidig har vi sikret en høj grad af variation i menuerne samt mulighed for, at borgeren kan foretage diverse tilkøb,” siger Tina Boel.

Udvalgsformaden peger desuden på, at borgerne har alternativer, hvis de ikke ønsker at benytte en af de to leverandører. Enten kan de visiterede borgere få mulighed for at anvende et fritvalgsbevis fra 1. februar 2024 eller – som i dag – at spise på de lokale plejecentre.

Den nye kontraktperiode afløser den eksisterende pr. 1. februar 2024 og løber i fire år. Visiterede borgere får direkte besked om resultat af udbuddet, og de ændringer det medfører.

Fakta om fritvalgsbevis
Et fritvalgsbevis svarer til et købsbevis. Når Roskilde Kommune udsteder et fritvalgsbevis til en borger, som er visiteret til madservice, betyder det, at borgeren selv skal vælge en cvr-registeret virksomhed til at levere ydelsen. Det kan fx være tilbud om mad fra den lokale slagter eller mad fra et supermarked.

Leverandøren skal ikke godkendes på forhånd af kommunen, men kommunen skal stille kvalitetskrav til leverandøren. Kommunen har endvidere fortsat en tilsyns- og opfølgningsforpligtigelse med, hvordan opgaverne løses.

Værdien af fritvalgsbeviset for madservice fastsættes til den private leverandørs omkostninger ved produktion og levering. Da der er egenbetaling for madservice, udgør værdien af fritvalgsbeviset det kommunale tilskud til maden. Yderligere omkostninger skal borgeren selv betale.

Læs her.