Ved at møde op til valgforsamlingen 15. september 2020, kan du være med til at vælge retningen for Domkirkens arbejde i den næste 4-årige periode. Det gør du, ved enten selv stille op som kandidat eller ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater.

På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. Valget foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Hvem må stemme og stille op til menighedsrådsvalget i 2020?

Er du fyldt 18 år, er medlem af folkekirken og har dansk indfødsret, eller haft fast bopæl i Danmark i et år forud for valgforsamlingen, har du ret til at stemme til menighedsrådsvalget. Og har du ret til at stemme, har du også ret til at stille op som kandidat til valget i den menighedsrådskreds du har adresse. Medmindre du har valgt at slutte dig til sognepræsten i et andet sogn. Herved bliver du ”sognebåndsløser” og har ikke ret til at stemme i det sogn du har adresse, men du kan stemme i det sogn, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat. Husk gyldig (billed)legitimation.

Se mere her

Foto: Anne Beth Witte