I Roskilde Kommune er der skarpt fokus på at beholde mest mulig aktivitet på Roskilde Sygehus. Samtidig er kommunen i gang med planen om, hvad der skal ske på sygehusgrunden, efterhånden som der kommer tomme lokaler.

Det er byrådets særlige sygehusgruppe, bestående af borgmester Tomas Breddam, Tina Boel fra SF og Bent Jørgensen fra Venstre, der leder arbejdet.

Gruppen ønsker et lokalt sundhedscentrum på sygehusgrunden, så det bliver lettere for borgerne i Roskilde Kommune at holde sig raske. Det er visionen at skabe mest mulig sammenhæng mellem sygehusets og kommunens tilbud, så man kan klare det meste på samme matrikel.

– Det er oplagt at samle sundhedstilbuddene på samme matrikel, så det bliver nemt. For eksempel skal de nyfødte forældre møde sundhedsplejen i direkte forlængelse af fødeafdelingen, og man kan forestille sig, at en borger med KOL klarer behandling på sygehuset og træning samme dag, siger Tomas Breddam.

Ved at samle tilbud fra kommune og region på samme matrikel, har kommunen også fokus på at sikre det gode samarbejde med hospitalet specialiserede viden og behandling.

– Vi har her en rigtig god mulighed for at skabe bedre kvalitet og mere sammenhæng gennem forløb tæt på borgerens hverdag. Hvad der ikke er svært, skal være nært, lyder det fra Tina Boel.

Sygehusgrunden skal også rumme plads til private aktører.

Læs mere her

Foto: ABW