Region Sjællands sygehuse er hårdt pressede af patienter med COVID-19 og forventer, at det fortsætter en tid endnu. Ny aftale sikrer kommunale pladser til sygehuspatienter. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

De 17 kommuner i Region Sjælland stiller fra i dag en til to pladser til rådighed per kommune for patienter, der i øjeblikket er indlagt på sygehusene, men som er stabile nok til at være indlagt i Region Sjællands E-hospital. Patienterne vil behandlingsmæssigt fortsat være at betragte som indlagte, idet lægerne i regionens E-hospital har behandlingsansvaret, mens kommunen påtager sig plejeopgaverne. I første omgang stilles 20 pladser til rådighed.

– Vi har mange indlagte med corona på vores sygehuse, og der er risiko for, at det vil stige yderligere i den kommende tid. Derfor er vi glade for, at vi gennem et stærkt samarbejde med kommunerne styrker vores beredskab. Denne løsning fordeler presset en smule og frigør personale og sengepladser på sygehusene, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Patienterne vil blive overflyttet til en kommunal sengeplads for eksempel på et plejecenter, hvor der er sygeplejersker til rådighed døgnet rundt. Det er patienter, som fortsat skal følges af læger, og derfor er det lægerne på regionens E-hospital, som har ansvaret for behandlingen, og de følger løbende patienternes tilstand.

– Vores samlede sundhedsvæsen er presset, og derfor er vi nødt til at stå sammen og finde helt nye løsninger ved at bruge regionens E-hospital og de kommunale sengepladser. Vi er i kommunerne glade for, at vi ved at løfte i fælles flok er med til at hjælpe både patienterne og sygehusene , siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland og repræsentant for de 17 kommuner, der har indgået aftalen med Region Sjælland.

Sikrer den bedste hjælp for alle patienter
Kommunernes sundhedspersonale er til stede 24 timer i døgnet og rapporterer løbende til E-hospitalet, hvor lægerne via målinger, stuegang via video og videomøder ved behov sikrer den rette og nødvendige behandling. Aftalen sikrer op til 20 sengepladser rundt om i regionens kommuner, men patienterne flyttes primært til egen bopælskommune.

– Vi begrænser risikoen for at komme i en situation, hvor sygehusene bliver så pressede, at vi bliver nødt til at udskrive behandlingskrævende patienter, hvor ansvaret overlades til de praktiserende læger og lægevagten. Vi sikrer på den måde den bedste adgang til lægehjælp for alle regionens borgere, ved at vi i videst muligt omfang friholder de praktiserende læger, så de kan passe deres egne patienter og fortsat hjælpe til med vaccinationerne, siger Heino Knudsen.

Fælles med borgeren om sundhed
I kommunerne ser man også aftalen som et konkret eksempel på, at de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet kan arbejde tæt sammen om at finde løsninger for borgerne. Også i en presset tid, hvor alle løber ekstra stærkt.

– Set fra borgernes synspunkt er det ikke afgørende, om den sundhedsfaglige hjælp og behandling leveres af kommunen, regionen eller i fællesskab. Bare hjælpen er af højeste kvalitet og leveres på borgernes præmisser, så det passer ind i deres liv. Det er den tilgang, den nye aftale er baseret på, siger Niels Hörup.

Region og kommuner samarbejder indenfor rammerne af en fælles Sundhedsaftale under overskriften ”Fælles med borgeren om sundhed”. Her har parterne forpligtet sig til, på tværs af sektorgrænser, at arbejde for de løsninger, som giver mest værdi for regionens borgere. Med den nye aftale udvides det samlede sundhedsvæsens kapacitet i forhold til at behandle patienter, som har brug for sygehusbehandling.

Fakta

  • Aftalen mellem regionen og de 17 kommuner sikrer 20 sengepladser.
  • Da der er forskel på, hvor mange sengepladser den enkelte kommune kan stille til rådighed, samarbejder kommunerne på tværs af kommunegrænser ved behov.
  • Med aftalen forsøger regionen og kommunerne at undgå eller som minimum udsætte aktiveringen af beredskabsaftalens bestemmelser om ekstraordinære udskrivelser, som er en situation med udskrivelse af endnu behandlingskrævende patienter, hvor regionens praktiserende læger og vagtlæger overtager behandlingsansvaret fra sygehusene. På den måde sikres den bedste adgang til lægehjælp for alle borgere ved at friholde de praktiserende læger, så de fortsat kan passe deres egne patienter og hjælpe til med vaccinationer mod COVID-19.
  • Pladserne kan etableres på kommunale sengepladser, andre kommunale pladser eller i borgernes eget hjem.
  • Patienterne vil behandlingsmæssigt fortsat være at betragte som indlagte, idet lægerne i regionens E-hospital har behandlingsansvaret, mens kommunen påtager sig plejeopgaverne.
  • E-hospitalets specialist sygeplejersker understøtter kommunernes sundhedspersonale

Region Sjællands E-hospital

  • Et samlet regionsråd har tidligere besluttet, at oprette Danmarks første E-Hospital, der kan tilbyde behandling af borgere i eller tættere på deres eget hjem.
  • E-Hospitalet har flere funktioner og bidrager ifm. COVID-pandemien allerede med aflastning af de øvrige sygehuse på Filadelfia i Dianalund. Dér varetager E-Hospitalet behandlingsansvaret for 10 patienter, der er overflyttet fra regionens øvrige sygehuse.
  • Den nye aftale med regionens kommuner ligger i forlængelse af denne funktion. E-Hospitalets specialister driver også regionens Corona Call Center og vil om kort tid kunne tilbyde virtuel træning til borgere, der f.eks. har fået udsat deres knæ- eller hofteoperation pga. coronaepidemien.
  • Patienter, som er indlagt i regionens E-hospital, er tilknyttet læger og sygeplejersker, som følger deres forløb. Borgere indlagt i Region Sjællands E-hospital har adgang til lægefaglig og sygeplejefaglig assistance 24/7. Regionens E-hospital og sygehuse samarbejder tæt omkring patientforløbene. Borgere tilknyttet regionens E-hospital kan også modtage behandling i eget hjem.