Nu bliver det muligt at besøge sin nærmeste på plejecentret, hvis mødet foregår udendørs og i fastlagte rammer. Det indendørs besøgsforbud gælder fortsat. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelse.

Et flertal i Sundheds- og Omsorgsudvalget har på et ekstraordinært møde mandag morgen, 4. maj, sagt ja til at åbne for besøg udendørs til de ældre på Roskilde Kommunes plejecentre. Det sker i forlængelse af folketingets aftale fra 1. maj, som understreger vigtigheden af, at beboere på plejecentre igen kan få besøg af familie og nære pårørende. Beslutningen glæder kommunens borgmester: – Jeg kan sagtens forstå, at pårørende er utålmodige og gerne vil se deres familiemedlem. Selvfølgelig giver det et andet nærvær at sidde overfor hinanden, kigge hinanden i øjnene og snakke, men alle må være forberedt på, at der bliver meget faste rammer for besøget, forklarer borgmester Tomas Breddam.

Besøg kræver forberedelse.
Besøgene kan finde sted, så hurtigt det kan lade sig gøre på en forsvarlig måde. Det er op til det enkelte plejecenter at vurdere, hvornår man er klar, da der er forskel på, hvad der skal forberede de forskellige steder.

Der er god grund til at forberede sig ordenligt, da konsekvenserne af smittespredning på plejecentrene er særdeles alvorlig. Senest viste en rapport fra Statens Serum Institut, at 1/3 af alle dødsfald blandt COVID-19-tilfælde i Danmark sker på plejehjem: – Åbningen skal ske under trygge og kontrollerede former, så alle føler sig godt klædt på til opgave. Vi skal hele tiden sikre os, at det foregår sundhedsmæssigt forsvarligt, så vi skærmer de ældre mod smitte. Det håber jeg, de pårørende vil hjælpe os med at leve op til. Vi skal være sammen om at få det til at lykkes, understreger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget

Træf aftale om besøg allerede nu.
Besøgene kommer til at foregå udendørs og efter aftaler om varighed, tidsrum, antal gæster og afstand. Hvis du som pårørende vil arrangere et besøg, skal du kontakte plejecentret og aftale nærmere. De nye muligheder for besøg gælder også Rehabiliteringscenter Trekroner. Du kan læse om rammerne for besøg på plejecentrene på www.roskilde.dk/corona

Udvalget aftalte, at når der kommer retningslinjer fra de centrale myndigheder, tilpasser kommunen sine rammer for udendørs besøg.

RAMMER FOR BESØG.

  • Beboere på plejecentre og rehabiliteringspladser kan mødes med pårørende udendørs på bestemte arealer/besøgszoner
  • Rammerne for besøget tilpasses det enkelte center, da det afhænger af de fysiske forhold
  • De pårørende skal have aftalt besøget med plejecentret på forhånd og må ikke dukke op uanmeldt. Tidspunkt og besøgets varighed aftales også på forhånd
  • Der må højst deltage to pårørende i et besøg
  • Der skal holdes to meters afstand mellem besøgende og beboer
  • Der skal sprittes hænder umiddelbart inden og efter besøget
  • Beboeren må hverken modtage noget at drikke eller spise fra de pårørende under besøget. Til gengæld kan plejepersonalet sørge for kaffe/te til alle.
  • Hvis du som pårørende er sløj eller udviser symptomer på COVID-19, må du naturligvis ikke komme.
  • Et plejecenter kan lukke midlertidigt for besøg, hvis der er tilfælde af aktuel smitte af COVID-19 på plejecentret.
  • Husk fortsat at ringe, skrive, facetime og sende blomster, selv om der nu er mulighed for små besøg.