Hvis du skal kunne gøre krav på en erstatning for en arbejdsskade, så forudsætter det, at skaden faktisk er sket på grund af dit arbejde. Det kan dog også være i tilfælde af, at du er blevet syg på grund af de forhold, du har arbejdet under.

En arbejdsskade behøver derfor ikke at være sket i form af en ulykke. Det kan også være en sygdom, der er opstået over tid. Dog bliver der skelnet mellem de to ting:

  • Arbejdsulykke: Her er der tale om en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt og indenfor fem dage
  • Erhvervssygdom: Dette er en sygdom, der er opstået som følge af dit arbejde eller dine arbejdsforhold. Det kan være forårsaget af både kortere eller længere tids påvirkning

Du bør kontakte en advokat

Når det kommer til arbejdsskader, så er der mange sager, hvor det er helt oplagt, at der er tale om en arbejdsskade. Derfor er der i disse situationer heller ikke nogen tvivl om, at det naturligvis skal dækkes af arbejdsskadesikringen.

I andre tilfælde er det uklart, hvorvidt der er tale om en arbejdsskade eller ej. Derfor kan du ende med at få afvist din sag. Vil du gerne undgå dette, så bør du få hjælp til arbejdsskadesag af en advokat, der har speciale i dette.

Sådan får du erstatning efter arbejdsskade

Hvis du har været ude for en arbejdsskade, er første skridt at anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere kendt som Arbejdsskadestyrelsen) indhente de oplysninger, der skal bruges til at behandle din sag. Det vil ofte være informationer om din skade eller sygdom.

Med afsæt i dette vil der blive truffet en beslutning om, hvorvidt der er tale om en arbejdsskade. Hvis du får medhold i din sag, så går den videre til næste skridt. Det er her, det vil blive beregnet, hvad du kan forvente at få i erstatning.

Det er også Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der står for at udmåle din erstatning. Der vil her blive taget højde for både varigt mén, erhvervsevnetab og helbredelsesudgifter. Derfor er det ikke alle, der kan se frem til at få det samme beløb i erstatning.

Er der tale om en alvorlig skade eller ulykke, der har medført et dødsfald? I så fald kan de efterladte være berettiget til en erstatning. I en sådan situation er processen den samme. Det vil sige, at sagen skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som vil se nærmere på den.

 

Hvis du har været ude for en arbejdsskade, er første skridt at anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. PR-foto

Sider2022