På fem år er antallet af projekter og produktionen af viden steget markant på landets professionshøjskoler, viser en ny evaluering fra Uddannelses- og forskningsministeriet. På Absalon glæder man sig over resultaterne af de seneste års intensive fokus på opbygning af en stærk forsknings- og udviklingsindsats. 

Vores uddannelser skal bygge på opdateret viden om praksis (pressefoto Absalon)

Absalons arbejde med forskning og udvikling har styrket uddannelserne af lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og øvrige studerende på Absalon.
”Vi kan se i dagligdagen, at det virker, og ministeriets evaluering bekræfter dette. Absalons fagmiljøer er blevet styrket i kraft af forsknings- og udviklingsopgaven. Vores uddannelser skal bygge på opdateret viden om praksis. Det, at vi som professionshøjskole selv bedriver anvendelsesorienteret forsknings- og udviklingsarbejde, giver meget bedre forudsætninger for at sikre dette. Det kommer altså vores studerende direkte til gavn, når deres undervisere også arbejder med at forske i og udvikle de velfærdsprofessioner, som de studerende skal ud at virke i”, forklarer Absalons forskningsansvarlige direktør Sami Stephan Boutaiba. Han fortæller videre: ”Samtidigt har forsknings- og udviklingsaktiviteterne styrket vores samarbejde med blandt andet skoler, daginstitutioner, sygehuse. Det udvikler både praksis og vores egne fagmiljøer, når vi arbejder tæt sammen med et fælles fokus på praksisbehov for ny viden og nye tilgange. Så skaber vi øget velfærd, trivsel og kvalitet i det fagprofessionelle arbejde.”

Absalon har øget sine forsknings- og udviklingsaktiviteter betragteligt, siden det i 2013 blev besluttet, at professionshøjskoler og erhvervsakademier skal gennemføre praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter, som kan bruges i virkeligheden.

Forskningsviden finder vej til praksis.
Antallet af forskningsprojekter er mere end fordoblet fra 2013 til 2018, og der bliver skrevet flere forskningsartikler. ”Det er væsentligt for os at øge antallet af aktiviteter”, siger Absalons forskningschef Kathrine Krageskov Eriksen. ”Ikke for vækstens egen skyld, men fordi en højere aktivitet giver os muligheden for at involvere flere undervisere og studerende i forsknings- og udviklingsaktiviteterne og for at styrke vores samarbejde med både praksis og andre forskningsmiljøer på bl.a. universiteter og andre professionshøjskoler. På den måde kan vi udvikle alle Absalons fagmiljøer, og vi bidrager direkte til at ny og vigtig forskningsviden finder vej til både praksis og vores egne studerende.”

Et konkret eksempel er projektet ”Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde”, der også er inkluderet som case i ministeriets evaluering. I projektet har forskere og undervisere fra pædagoguddannelsen på Absalon i samarbejdet med daginstitutioner undersøgt, hvad krav om tidlig læring betyder for pædagog-forældresamarbejdet og for de forskelligartede positioner, pædagoger og forældre etablerer i dette samarbejde særligt omkring børns skolestart.

Projektet er gennemført med midler fra BUPL’s forskningspulje. Grupper af pædagogstuderende har bidraget direkte til projektet ved at foretage observationer som led i deres praktik i udvalgte daginstitutioner, og viden fra projektet er integreret i undervisningen af hele studentergruppen. Daginstitutionsledere, pædagoger og forældre har bidraget direkte til at kvalificere materiale i projektet, og der er blandt andet produceret podcasts målrettet disse grupper. I forskningssammenhæng indgår projektet i Absalons samarbejde med universitetsmiljøer i form af bl.a. fælles produktion af forskningsartikler inden for området forældresamarbejde. Og endeligt har projektets resultater indgået i projektlederens arbejde som ekspert, der har medvirket til at kvalificere politiske initiativer knyttet til udvikling af dagtilbud og forældresamarbejde.

Viden fra projektet har fået liv i en lang række sammenhænge og på den måde bidraget til at udvikle et område af central betydning for børn, forældre og pædagoger i hele Danmark, ligesom det har styrket Absalons uddannelse af de pædagoger, der skal tegne området i fremtiden.

For flere informationer, læs videre her.