I alt har 53 ud af 55 kommunale og selvejende daginstitutioner valgt fortsat at have madordning fra den 1. januar 2021. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Hvert andet år stemmer forældre i kommunens daginstitutioner om, hvorvidt deres børn skal have maden serveret i institutionen eller en madpakke med hjemmefra.

Afstemningen om madordning er gennemført i maj 2020 i alle 55 kommunale og selvejende daginstitutioner og har netop været forbi Skole- og Børneudvalget. Resultatet af afstemningen er, at forældrene i 53 af de kommunale og selvejende daginstitutioner har valgt madordning, mens den er fravalgt i to daginstitutioner: en kommunal og en selvejende daginstitution. Disse to institutioner fravalgte også madordningen ved sidste afstemning, så der er ingen ændringer ved denne afstemning.

– Jeg er glad for, at forældrene fortsat bakker så klart op om madordningen. Det er vigtigt, at børnene i dagtilbud får en sund og varieret kost i løbet af dagen, så de får energi til at lege og lære hele dagen. Måltidet er et vigtigt samlingspunkt, der har stor betydning for både børnenes sundhed, trivsel og udvikling, siger Jette Henning, formand for Skole – og Børneudvalget.

Fakta.
Ifølge lovgivningen skal byrådet mindst hvert andet år og højst én gang om året give forældrene mulighed for at vælge madordning til og fra.
Roskilde Kommune har tre typer af madordninger: Egenproduktion, mix-produktion og levering fra anden daginstitution. Langt størstedelen af de tilmeldte institutioner har egenproduktion, hvor al maden tilberedes i institutionen.
Madordningen omfatter både morgenmad, frokost og mellemmåltider.
I Roskilde Kommune er langt størstedelen af fødevarerne i daginstitutionernes madordninger økologiske.
Roskilde Kommune betaler 28 % af udgiften til madordningen, mens forældrene betaler 72 %. Loven giver mulighed for at opkræve 100 pct. i forældrebetaling for madordning.