Et af de sidste områder med erhverv og industri i Himmelev er nu på vej til at blive til boliger, oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

Det er Klosterengen 137, som har haft en broget fortid med små virksomheder – fx værksteder, rockerklub, nærpolitistation og swingerclub – som en privat udvikler nu ønsker at bygge boliger på.

Lokalplanområdet er nabo til bofællesskabet Jernstøberiet mod nord og det grønne område Ladegårdsengen mod vest. Hele kvarteret bærer præg af boliger enten som parcelhuse eller som tæt-lavt byggeri.

Himmelev var oprindelig en landsby. Den nævnes første gang 1184 som Hemeløve, og i 1682 bestod Himmelev landsby af 9 gårde.

I det 20. århundrede skiftede landsbyen langsomt præg, og industrien holdt også sit indtog bl.a. med et jernstøberi, som blev omdannet til et bofællesskab omkring 1980.

Men allerede i 1950’erne begyndte landsbyen langsomt at blive udbygget med beboelsesejendomme.
Først i området omkring Sognevej, Frederiksborgvej og sommerhusene i Veddelev.

Risøs etablering i 1956 fik stor betydning for tilflytningen, og så eksploderede befolkningstallet fra 1970’erne, hvor Himmelev blev forstad til Roskilde, og dele af Veddelev samt store arealer i Himmelev blev udstykket til parcelhuse og villaer.

Efterhånden opstod der også store områder med tæt-lav byggeri, især i Himmelevs østlige udkant.

Nu er en af de sidste rester fra industrialderen på vej væk fra Himmelev.

Klosterengen 137 ligger som nabo til netop bofællesskabet Jernstøberiet mod nord og det grønne område Ladegårdsengen mod vest. Der er frit udsyn over Ladegårdsengen til domkirken, hvilket gør området meget attraktivt til boliger.

“I Plan- og Teknikudvalget er vi positive over for projektet, og man må sige, at boliger frem for erhverv og industri er en helt naturlig vej at gå i Himmelev.

Vi skal nu igennem et forløb med tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. Her lægger vi vægt på, at bebyggelsen bliver tilpasset landskabet og, at der kommer en sti, så det bliver muligt at færdes mellem Klosterengen og Ladegårdsengen gennem boligområdet.

Det er også vigtigt for os, at det fremtidige byggeri ikke bliver højere end den eksisterende erhvervsbygning, som skal rives ned. Derfor har vi besluttet at arbejde for boliger i op til 2 etager for at undgå indbliksgener til naboerne”, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting.

Den kommende bebyggelse vil indeholde forskellige boligstørrelser fra 65-120 m2 og en blanding af forskellige ejerformer samt et fælleshus. Udvikleren er i dialog med et lokalt boligselskab om, at der kommer 25% almene boliger inden for lokalplanområdet.

Der er planer om et borgermøde i høringsperioden for lokalplanen, som også skal behandles i byrådet.

Pressefoto