Byrådet i Roskilde har netop besluttet, at Roskilde sammen med seks andre kommuner skal afprøve gruppeforløb, hvor borgere i mistrivsel får styrket deres selvværd og mentale sundhed og får kraft til at bryde ud af social isolation. De første grupper forventes at begynde i foråret 2023, og tilbuddet vil frem til 2025 gælde 80 og 120 borgere fra Roskilde Kommune.

Foto ABW

Flere og flere borgere i Danmark oplever psykiske vanskeligheder og har behov for støtte. Det har øget presset på kommunerne for at levere denne støtte.

– Også i Roskilde oplever vi flere sårbare borgere. Derfor er vi nødt til at finde nye metoder, så vi kan hjælpe flere. Derfor er vi glade for, at Socialstyrelsen har peget på Roskilde som en af syv kommuner, der skal afprøve det her nye gruppeforløb, siger formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget, Merete Dea Larsen.

Det nye tilbud er til voksne borgere, der bor i egen bolig, og som har psykiske vanskeligheder og/eller sociale problemer.

– Det vil være fantastisk, hvis vi gennem dette projekt kan få nye redskaber til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder ved at arbejde målrettet og systematisk med social inklusion og brobygning til foreningsliv, uddannelse, jobcenter og venskaber, siger formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Tina Boel.

Forskningsbaseret metode
Gruppeforløbet, der nu skal afprøves i Roskilde, bygger på en forskningsbaseret metode, der kaldes Act-Belong-Commit (ABC), hvor deltagerne arbejder med deres mentale sundhed og trivsel i hverdagen gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber og aktiviteter i lokalsamfundet. De gør noget aktivt (Act), de gør noget sammen (Belong), og de gør noget, der giver mening (Commit).

Deltagerne i de enkelte gruppeforløb vil i Roskilde blive fundet i et samarbejde på tværs af afdelinger under kommunens social- og sundhedsafdeling, og gruppeforløbene vil blive varetaget i et tværfagligt samarbejde af medarbejdere fra begge områder og med forskellige kompetencer. Indsatsen forankres i henholdsvis Sundhedscentret og samværstilbuddet Makers Corner.

Borgere tilbydes 20 ugers forløb
For den enkelte borger vil der være tale om et forløb over 20 uger opdelt i tre faser. Efter en indledende individuel samtale, hvor der også foregår en matchning af grupper, skaber man i fase 1 et gruppefælleskab. I fase 2 er det meningen, at gruppen sammen bevæger sig ud til aktiviteter i byrummet, mens man i fase 3 opererer lidt mere på egen hånd.

I alt forventer Socialstyrelsen, at omkring 600 borgere på landsplan kommer til at deltage i pilotprojektet. Heraf vil 80-120 være fra Roskilde Kommune, hvor det er planen at etablere 10 ABC-gruppeforløb. De første af disse forløb forventes igangsat i foråret.

Stor pose penge fra Socialstyrelsen
Pilotprojektet løber fra nu og til og med 2025, og Roskilde Kommune har til projektet fået tilsagn på i alt 1.500.000 kroner fra Socialstyrelsens puljemidler.

Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, er også involveret i projektet og skal stå for den løbende evaluering med henblik på at opnå viden om indsatsens effekt på målgruppen.

Om metoden kan udbredes til hele landet, afhænger af disse resultater. Men forventningerne er høje. Der er nemlig indledningsvis kørt forsøg med ABC-metoden i Slagelse Kommune, hvor man har høstet positive erfaringer med brugen af disse strukturerede gruppeforløb.

Kilde.