Antallet af byggesager i Roskilde Kommune er steget 40% fra 2020 til 2021. Kommunens Plan- og Teknikudvalg har måttet vedtage en prioritering, så nogle typer sager kommer øverst i bunken.

Over de sidste 5 år er antallet af byggesager i Roskilde Kommune steget ca. 35%, og 1. og 2. kvartal 2020 sammenlignet med 1. og 2. kvartal 2021 viser en stigning på omkring 40 %.

Det betyder, at der lige nu er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 45 arbejdsdage målt fra sagen er fyldestgørende, til der gives tilladelse.

Det såkaldte servicemål er 40 dage – og det er overholdt for ca ¾ af sagerne, mens der desværre for ca. ¼ af de byggetilladelser, som er givet, har været en sagsbehandlingstid på over 40 dage. Det sker typisk i de større og mere komplekse sager.

“Med det ekstra store pres vi oplever for tiden, har vi i Plan- og Teknikudvalget besluttet, at vi ikke kan følge den normale praksis med, at sager behandles i den rækkefølge, de kommer ind. Vi må prioritere nye ansøgninger om byggetilladelser og lignende først og derfor give fx forespørgsler, dispensationsansøgninger og lovliggørelsessager en lavere prioritering. De prioriterede sager behandles i den rækkefølge, de er sendt ind,” fortæller formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting.

Det store pres på sagsbehandlingen skyldes ikke kun, at der har været en stigning i antallet af ansøgninger på 35% de seneste år. Ud over det er der uventet mange kompliceret lovliggørelsessager i forbindelse med BBR-registreringen, som skal bruges til Skats ejendomsvurderingssystem.

Disse sags- og opgavetyper prioriteres højest

Nye boliger og tilbygninger

Større byggesager vedrørende nye rækkehuse

Uopvarmede tilbygninger

Nye sekundære bygninger, såsom carport og drivhuse

Nedrivning af boliger, hvor der søges om tilladelse til opførelse af nyt hus

Vurdering af ejendomsavancebeskatning ved salg af fast ejendom

Lovliggørelse af allerede opført boligbyggeri, hvor ejendommen er til salg

Igangværende ulovligt byggeri eller forhold, der kan være til fare

Øvrige prioriterede opgaver fx sundhedsfarlige boliger og sager om ændring af varmeforsyning.

Generelt prioriteres sager, som er fuldt oplyste og uden dispensation og helhedsvurderinger, højere end andre sager. 

 

Foto: ABW