Der er borgermøde om ny lokalplan for Frederiksborgvej i Roskilde. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej i Roskilde er i høring inden til den 1. februar 2021. Lokalplanen har ikke mindst til formål at fremtidssikre Frederiksborgvejs identitet som Roskildes “Strandvejen”. Under høringen afholdes et borgermøde med mulighed for at høre mere om planerne. Alle er velkomne til at deltage.

Af hensyn til den aktuelle Covid-19 situation og deraf afledte restriktioner med bl.a. forsamlingsforbud, har kommunen besluttet, at borgermødet udelukkende vil foregå digitalt på platformen Zoom.

Det er muligt at tilmelde sig mødet allerede nu på e-mail på adressen borgermoede@roskilde.dk. De tilmeldte vil forud for mødet få tilsendt et link til mødet, og en beskrivelse af hvordan deltagelse foregår. Forudgående tilmelding skal ske senest onsdag den 13. januar kl. 12.

Det er også muligt at deltage uden forudgående tilmelding, da link til det digitale møde vil blive offentliggjort her på siden senest en dag før borgermødet.

Læs mere om lokalplanforslaget her.