Regionsrådet afsætter 26 millioner kroner til at opgradere til 4g-netværk på sygehusene og i psykiatrien i Region Sjælland. Samtidig afsættes der 39,5 millioner kroner til blandt andet bedre faciliteter til online behandling og etablering af flere it-arbejdspladser i Ringsted.

Mange har nok prøvet at bakse med at søge informationer frem på telefonen, fordi netværket er for ustabilt. Men det problem bliver der nu gjort noget ved på sygehusene og i psykiatrien i Region Sjælland.

Regionsrådet afsætter 26 millioner kroner til at opgradere sygehusenes netværk, så det kan modtage 4g-signal og på sigt bliver muligt at modtage 5g-signal.

– Forudsætningerne for at være tilgængelig online bliver hele tiden bedre, og tilbuddet på regionens sygehuse skal naturligvis kunne understøtte dette. Samtidig er der flere arbejdsmæssige ved opgraderingen, så det giver på alle måder god mening, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Med forbedringen kan patienter, gæster og sygehuspersonale se frem til en mere problemfri mobildækning. Samtidig har opgraderingen den fordel, at mobilsignalet ikke påvirker kritisk medicinsk udstyr.

Det forbedrede netværk er allerede etableret på Sjællands Universitetshospital i Køge, og nu kommer turen til alle sygehusene og i psykiatrien.

Bedre rammer på vej til e-hospitalet

Regionsrådet har også sat 18 millioner kroner af til e-hospitalsfaciliteter i Næstved. Gennem Region Sjællands e-hospital vil flere borgere få behandling ved hjælp af video og andre digitale løsninger. Det gælder både ved indlæggelser, ambulante behandlingsforløb, rådgivning eller træningsforløb, hvor det trygt og sikkert kan foregå på distancen.

Indtil nu har det sundhedspersonale, som hjælper borgere online, siddet forskellige steder rundt omkring på Region Sjællands matrikler.

En stor del af de aktiviteter samles fremover på Næstved Sygehus, hvor der i den forbindelse etableres callcenter, kontorer, konferencelokaler mv.

– Vi forventer, at der vil være et stigende behov for behandlingsforløb og andre sundhedstilbud via video og andre digitale løsninger, fordi det er bekvemt for borgeren og samtidig også fungerer sundhedsmæssigt godt. Der er kommet turbo på onlinebehandlingsforløbene under pandemien, og borgerne har set, at det i mange henseender fungerer lige så godt som at skulle møde fysisk op. I den forbindelse ser vi nu en fordel i at samle kræfterne i Næstved, siger Heino Knudsen.

Tidligere sygehus skal ombygges

Der er samtidig bevilget penge til en ombygning af en mindre del af det tidligere Ringsted Sygehus. Byggeriet skal skabe plads til flere it-medarbejdere.

Den stigende digitalisering betyder nemlig, at Region Sjælland løbende har ansat flere it-medarbejdere til både drift, support og udvikling. Men da mange har været hjemsendt, har det ikke været nødvendigt med fysiske arbejdspladser til alle. Det er ved at ændre sig. Med ombygningen af Ringsted Sygehus skabes der fysisk plads til alle.

Når byggeriet er afsluttet, bliver der plads til yderligere 55 af regionens it-medarbejdere i Ringsted. Der er sat 19 millioner kroner af til ombygningen.

I alt har Regionsrådet afsat 65,5 millioner kroner til de tre projekter samt til indkøb af nyt udstyr.

Kilde

Foto: ABW