Området øst for Bauhaus – et trekantet stykke jord mellem motorvejen og jernbanen – skal rumme en række større butikker. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

Det er en projektudvikler, som har henvendt sig til Roskilde Kommune med ønsket om at udvikle et område syd for Trekroner og øst for Bauhaus.

Planen er at anvende området til større udvalgsvarebutikker (butikker, der ikke sælger dagligvarer) på over 1.000 kvadratmeter. Det samlede areal skal kunne rumme mellem 10.000-15.000 kvadratmeter butikker.

Da området ligger for enden af Industrivej, hvor der i forvejen er en del trafik, skal projektets betydning for trafikken undersøges. Det er dog allerede klart – hvis projektet realiseres – at der skal ombygges et lyskryds ved Betonvej/Industrivej til en udgift på ca. 3,5 mio. kr.. Kommunen skal også i forbindelse projektet flytte en eksisterende sti i området. Det vil koste ca. 1,25 mio. kr. Udgifterne vil blive finansieret ved salget af grunden.
Der bliver holdt et borgermøde i offentlighedsperioden for lokalplanen, som forventes endeligt godkendt i foråret 2017.

Kortbilag 11 pkt.pdf