Tre forskere fra Roskilde Universitet får hver 6 millioner kroner af Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge kernedilemmaer i den grønne omstilling, sikkerhedssamarbejde mellem Sydamerika og Afrika og magtanvendelse i forbindelse med børneomsorg.

Markus-Michael Müller, Hanne Warming og Lars Buur. Pressefoto RUC

Danmarks Frie Forskningsfond har valgt at støtte tre forskningsprojekter fra Roskilde Universitet med hver cirka 6 millioner kroner. Alle forskerne kommer fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv men fokuserer på vidt forskellige områder.

Professor i barndomssociologi, Hanne Warming, skal kigge på magtanvendelse i forbindelse med børneomsorg. Projektet har titlen Limit setting and coercion in professional work with children in vulnerable positions.

Ifølge Hanne Warming forbinder man typisk ikke tvang og magtanvendelser med ideel børneomsorg. Men
virkeligheden er ikke altid ideel, og nogle gange kan tvang være nødvendigt – fx for at beskytte barnet mod selvskade eller skade på omgivelserne.

I projektet vil forskerne undersøge grænsesætning og tvang i plejefamilier, børnepsykiatrien, døgninstitutioner og specialskoler, med inddragelse af både de involverede børns og professionelles perspektiver. Målet er at få viden om de dynamikker, der leder op til situationer med tvang, og de konsekvenser magtanvendelsen har.

Den grønne omstillings dilemmaer 

Professor i politisk økonomi og udvikling, Lars Buur, skal undersøge et kernedilemma ved den grønne omstilling: Vi har brug for store investeringer i grøn energi og udvinding af mineraler for at bekæmpe klimaændringer, men disse investeringer inddrager ofte jord, der tilhører oprindelige og lokale samfund og truer deres levebrød og identiteter. Projektet har titlen Value Creation in Critical Raw Mineral and Green Energy Transition projects.

Lars Buur skal udforske de konflikter, som kan opstå i forbindelse med investeringerne i grøn energi og udvinding af mineraler. Gennem undersøgelse af fire cases i Grønland og Sydafrika vil han se nærmere på, hvordan, hvorfor og af hvem social og kommerciel værdi defineres og fordeles i store grønne omstillingsprojekter.

Målet er, at forskningen vil føre til en bedre teoretisk forståelse af værdiskabelse og fordeling i grønne omstillingsinvesteringer og danne grundlag for at diskutere politiske alternativer.

Sikkerhedspolitisk samarbejde mellem Sydamerika og Afrika

Professor (MSO) i politik og latinamerikanske studier, Markus-Michael Müller, har fået en bevilling til projektet Transregional South-South Security Cooperation and the New Geopolitics of African Security Governance.

I projektet er fokus rettet mod den stadigt voksende – men underbelyste – rolle, som Brasilien og Colombia spiller i udviklingen af en militær doktrin, militær træning og fredsbevarende operationer i Afrika. Markus-Michael Müller skal undersøge både muligheder, udfordringer og de geopolitiske implikationer ved dette voksende samarbejde inden for kerneområder af sikkerhedspolitik.

Læs mere på Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside