De nye udmeldinger er skærpet på flere områder. Først og fremmest er anbefalingen, at børn og unge under 18 år frarådes at drikke alkohol. Der er også nye genstandsgrænser for voksne på 18 år eller derover. Frem over gælder et nyt pejlemærke: 10-4. Baggrunden er, at intet alkoholforbrug er helt risikofrit for helbredet. Men man kan minimere sin helbredsrisiko, hvis man højst drikker 10 genstande om ugen. De 10 genstande skal dog fordeles over ugens dage, så man maksimalt drikker 4 genstande på samme dag.

”Der vil altid være en risiko forbundet med indtag af alkohol. Man kan dog minimere – men altså ikke helt fjerne – sin risiko ved at drikke maksimalt 10 genstande henover en uge,” siger enhedschef Niels Sandø, og fortsætter: ”Ens drikkemønster har også stor betydning. Derfor anbefaler vi, at man højst drikker 4 genstande på samme dag.”

Som noget nyt skelner de nye udmeldinger ikke til, om man er mand eller kvinde. Det skyldes, at risikoen er nærmest ens for mænd og kvinder, så længe man ikke overskrider 10 genstande om ugen. Hvis man drikker mere, stiger risikoen hurtigere for kvinder end for mænd.

Når Sundhedsstyrelsen fraråder unge under 18 år at drikke alkohol, skyldes det, at man har fået mere viden om, hvordan alkohol skader hjernens udvikling, imens man er ung – blandt andet med hensyn til hukommelse, læring, planlægning, beslutninger, impulskontrol og sprog. Som en særlig skadelig faktor har unge, der drikker alkohol, desuden ofte en kultur omkring alkohol, hvor det handler om at drikke sig fuld.

Læs mere her

Foto: ABW