Fjernvarmeprojektet i Vindinge forstyrrer trafikken i byen. Nu kommer der dog en løsning på byens akutte busproblem. Det indebærer, at ensretningen vendes på Tingvej. Desuden lukker gravearbejde Østre Vindingevej for biltrafik torsdag d. 19. oktober.

Foto ABW

Arbejdet med at lægge fjernvarmerør i Vindinge påvirker hele byen. Ikke mindst har det ramt beboerne, at byens busrute 600S i nogle dage har kørt helt uden om byen uden at stoppe i retning mod Hundige. Nu er der skabt en løsning med et nyt, midlertidigt stoppested på Vindingevej, der medfører, at passagererne til og fra Vindinge kan blive samlet op og sat af tættere på byen.

For at denne løsning kan være så sikker som mulig rent trafikmæssigt, er man dog nødt til at vende ensretningen på Tingvej i byens midte.

Ændring sker fredag
Det vil sige, at bus 600S fra Roskilde mod Hundige/Greve kører gennem Vindinge og stopper i byen. Til gengæld vil bus 600S mod Hillerød nu køre uden om Vindinge via Vindingevej. MEN – der bliver et midlertidigt stoppested på Vindingevej tæt ved Lønbjergvej/Lønbjergparken og over for Søbjergvej (se kort).

Det betyder, at passagerer, der skal fra Vindinge og ind til Roskilde, kan tage bussen fra det nye, midlertidige stoppested på Vindingevej. Og det sker på en betydeligt mere sikker måde, da ingen nu behøver at passere den trafikerede omfartsvej.

Den nye busordning træder i kraft fredag morgen.

Østre Vindingevej spærres torsdag i efterårsferien
Det er dog ikke kun buskørslen i Vindinge, der påvirkes af det omfattende fjernvarme-projekt. Torsdag den 19. september (i efterårsferien) bliver Østre Vindingevej nemlig spærret for al gennemkørsel med biler på grund af gravearbejde.

Spærringen placeres ved Sandvejen (se kort herunder), og det vil betyde, at borgere på hver side af spærringen ikke kan passere i bil til den modsatte side, mens gravearbejdet pågår. Dog vil trækkende cyklister og gående have mulighed for at komme forbi.

Det har ikke været muligt at udføre arbejdet som natarbejde.

Læs her.