Klima- og Miljøudvalget anbefaler at tage fat på ulovlig kystbeskyttelse langs fjorden med tilgængelighed og naturhensyn som højeste prioritet.

Foto ABW

Heldigvis er det muligt at færdes langs kysten i Roskilde Kommune de fleste steder. Men på enkelte strækninger er det vanskeligt – og det vil blive sværere fremover, når vandet stiger. Kommunen har kortlagt kystbeskyttelsesanlæg – især inden for strækninger, hvor der er mange huse ned mod fjorden.

Flere steder går “hård kystbeskyttelse” helt ned til vandet. Andre steder er der forhindringer i form af badebroer, høfder eller andet, der betyder, at det er svært at gå en sammenhængende tur langs vandkanten fra nord til syd i Roskilde Kommune.

Klima- og Miljøudvalget har nu kigget på problemerne i en samlet redegørelse.

“Vi skal alle kunne nyde den unikke kyst, vi har langs fjorden. Så udvalget anbefaler selvfølgelig, at det prioriteres højt ved fremtidige kystbeskyttelsesprojekter, at der er adgang og passage til kysten.

Når vi taler om den nuværende kystbeskyttelse, bliver det lidt mere kompliceret. Ifølge loven er det nemlig sådan, at anlæg, der er bygget før 1988 – og bagefter ikke er udbygget væsentligt, misligholdte eller ikke længere har en funktion – som udgangspunkt er lovlige.

Derfor vil vi prioritere lovliggørelse af de sager, som hindrer passage og giver problemer i forhold til den beskyttede natur”, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Jonas Paludan.

Fakta
Kommunen på baggrund af luftfoto fra 1988 og frem til i dag set på kystbeskyttelsesanlæg på 289 ejendomme.

120 ejendomme: Har ingen kystbeskyttelse 145 ejendomme: Har kystbeskyttelsesanlæg, som er fra før 1988 25 ejendomme: Har anlæg, der er fra efter 1988

Blandt de ejendomme med anlæg, der er fra før 1988, er der anlæg, der er udbygget væsentligt, misligholdte eller ikke har en funktion, og som derfor kan være ulovlige.

Naturbeskyttelsesloven fastlægger at færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning er tilladt på offentlige og private strandbredder og andre kyststrækninger.

På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 meter fra boliger. Dog må man gerne stoppe op, fx for at kigge ud over fjorden, binde snørebånd eller tage telefonen.

Det er kommunerne, der siden 2018 har skullet håndhæve kystbeskyttelseslovens regler. Derfor skal Roskilde Kommune reagere, hvis den bliver bekendt med et ulovligt forhold.

Det kan fx være et anlæg der er opført uden tilladelse eller udbygget væsentligt uden at have fået tilladelse.

Det gælder uanset om kommunen får kendskab til et ulovligt forhold ved en henvendelse, anmeldelse, klage, ved tilsyn eller i forbindelse med behandling af en anden sag.

Kilde.