Med indvielsen af det nye Hørecenter Sjælland på Sjællands Universitetshospital bliver den specialiserede behandling af regionens borgere med komplicerede høretab styrket og samlet ét sted. Samtidig vil borgere med almindelige høretab få tilbud om behandling endnu tættere på deres hjem via regionens lokale høreklinikker. Den nye organisering skal sikre endnu bedre hjælp og kortere ventetider for høreapparatbehandling.

– Vi har i Regionsrådet afsat midler til at styrke høreapparatområdet af flere omgange, og det har længe været et ønske både at styrke behandlingen og nedbringe ventetiderne for vores borgere med høretab endnu mere. Derfor glæder det mig meget, at vi med det nye specialiserede hørecenter får skabt de helt rette forudsætninger for at kunne lykkes med det, siger Annemarie Knigge, der er formand for Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud i Region Sjælland.

Ud over etableringen af det nye Hørecenter Sjælland målrettet udredning og behandling af patienter med komplicerede høretab, er de nære tilbud til borgere med almindelige høretab samtidig blevet forbedret. Behandling foregår nu flere steder i regionen fra de fire lokale høreklinikker i Slagelse, Næstved, Nykøbing Falster og Roskilde.

Én indgang for funktionelle lidelser

Det nye Center for funktionelle lidelser er Region Sjællands specialiserede tilbud til patienter med funktionelle lidelser, der er kendetegnet ved kropslige symptomer, som på trods af udredning ikke kan forklares ved en specifik kropslig eller psykisk sygdom. Lidelser, der traditionelt har været forbundet med stigmatisering.

– Med det nye center etablerer vi én indgang til sundhedsvæsnet for patienter med svære funktionelle lidelser, der både kan påvirke funktionsevne og livskvalitet. Der er tale om et tværfagligt center med både somatiske og psykiatriske kompetencer, der kommer til at samarbejde tæt med praktiserende læger, speciallæger og på tværs af sygehuse, siger Annemarie Knigge.

Etableringen af Center for funktionelle lidelser er i fuld gang, og når rekrutteringen er helt på plads, er der kapacitet til at kunne tilse ca. 400 henviste patienter om året.

Nye, moderne faciliteter

I Hørecenter Sjælland er der bl.a. installeret nye og moderne hørebokse samt nye faciliteter som f.eks. et faradaybur, der udelukker al elektrisk støj. Mens Center for funktionelle lidelser med de nye lokaler får optimale betingelser til samtale, behandling og træning af funktionelle patienter.

– Vi ser frem til at kunne give både patienter med høretab og patienter med funktionelle lidelser et endnu bedre og mere smidigt forløb i vores nye, flotte og attraktive bygning på Lykkebækvej 12. Det giver et løft til udredning og behandling af patienter, hvor der er fokus på både kvalitet og at mindske ventetiderne, og er yderligere en hjørnesten i etableringen af det nye Sjællands Universitetshospital i Køge, siger Niels Würgler Hansen, sygehusdirektør på Sjællands Universitetshospital.

Kilde

Foto: ABW