Roskilde Kommune kan se en tendens til, at flere tidsfrister på det sociale børn- og ungeområde bliver overskredet. Det er sagsbehandlingsfrister for børnefaglige undersøgelser og opfølgning på handleplaner, hvor der er sket en forringelse i 2023.

Foto ABW

Det skal nye initiativer rette op på. De lovgivningsmæssige frister for at afslutte en børnefaglig undersøgelse er inden for fire måneder. De fire måneder starter, når forvaltningen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Fristen for at følge op på barnets/den unges handleplan er senest tre måneder efter, at der er iværksat en indsats. De frister arbejder Roskilde Kommune målrettet på at overholde, men tallene for første halvår af 2023 viser desværre, at der er sket en forværring i forhold til sidste år.

I de fleste af sagerne med en overskredet tidsfrist, er der tale om en overskridelse på op til en måned. Der var 231 børnefaglige undersøgelser i første halvår af 2023, hvor tidsfristen blev overskredet i 32 procent af sagerne, hvilket ikke er tilfredsstillende for familierne.

I de 761 sager, som omhandler opfølgning på handleplaner, blev tidsfristen overskredet i 11 procent af dem. Det kalder på opmærksomhed og nye initiativer for, at rettidigheden i sagsbehandlingen igen overholdes.

– Det er afgørende for os at overholde tidsfristerne for de børnefaglige undersøgelser og opfølgning, fordi det er børn og unge, der har brug for særlig støtte og opfølgning. Det arbejder vi kontinuerligt med at sikre, men den seneste opgørelse betyder, at vi skal iværksætte nye initiativer for at genoprette overholdelse af fristerne. Det er vigtigt for os at være i dialog med borgerne, hvis fristerne ikke overholdes, så vi sikrer gennemsigtighed i sagsbehandlingen, siger Christel Jørgensen, chef for Børn, Unge og PPR i Roskilde Kommune.

Nye initiativer
Hvorfor er fristerne overskredet? Svaret kan bl.a. findes i, at dokumenter og udtalelser fra andre parter har været forsinkede, og fristen derfor har været svær at overholde. En anden årsag er organisationsændringer i Børn og Unge. Organisationsændringerne er sket som en forberedelse til Barnets Lov, der træder i kraft den 1. januar 2024. Den nye struktur skal understøtte kontinuitet i sagsbehandlingen og en tidligere og forebyggende indsats.

Stigningen i antal sager med overskredet tidsfrist giver anledning til nye initiativer, som skal sikre rettidigheden i sagsbehandlingen sammen med de organisatoriske, kompetencemæssige og styringsmæssige initiativer, der allerede er i gang.

Børn og Unge vil bl.a. sikre, at det i IT systemet er enkelt for rådgivere med mange sager at holde øje med fristerne. Samtidig vil både børnefaglige undersøgelser og opfølgning på handleplaner være i fokus i de faglige sagsgennemgange. Ressourcerne skal også prioriteres, så sagerne behandles rettidigt, og fristerne overholdes.

Pressemeddelelse.