I takt med at det nye universitetshospital i Køge bliver færdigt i 2025, bliver der plads til et nyt sundhedscentrum på sygehusgrunden i Roskilde. Roskilde Kommune og Region Sjælland begynder nu en proces, som kan føre til kommunens køb af dele af grunden, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det skal være let for borgerne i Roskilde Kommune at holde sig raske. Derfor skal sygehusgrunden i Roskilde også i fremtiden summe af liv og sundhedstilbud til borgerne. Roskilde Kommune og Region Sjælland er enige om sygehusgrunden danner de perfekte rammer for at udvikle fremtidens nære sundhedsvæsen. Et laboratorium, hvor kommune og region inviterer alle relevante aktører til at deltage.

– Vi har en fantastisk central beliggenhed lige ved siden af stationen, med plads til tilbud fra regionen, praktiserende læger, private behandlere, speciallæger og kommunens sundhedstilbud. Jeg glæder mig til – sammen med alle disse parter – at udvikle fremtidens nære sundhedstilbud, siger Tomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune.

Region Sjælland er allerede godt på vej med regionens store fokus på at gøre sundhedsvæsenet endnu mere nært for borgerne.

– Vi har en vigtig opgave i at gøre sundhedsvæsenet endnu mere nært for alle vores borgere, og skabe løsninger der sikrer, at alt det, der i fremtiden kan løses lokalt, også bliver løst lokalt. Jeg glæder mig meget til at vi i Roskilde kan udvikle nye måder at arbejde sammen på – til glæde for borgerne, lyder det fra regionsformand Heino Knudsen (S), som bakkes op af 2. næstformanden fra Regionsrådet:

– Det er helt essentielt, at vi bygger videre på samarbejderne på tværs af region, kommuner, praktiserende læger og andre parter på sundhedsområdet. Det skal være så nemt som muligt at være patient og udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Roskilde og resten af regionen er helt afgørende for, at det lykkes, siger Jacob Jensen (V).

Region Sjælland og Roskilde Kommune er nu i gang med en konkret tidsplan og forhandlinger om overtagelsen. De to parter planlægger en fælles konference med ideudvikling over mulighederne så snart det er muligt med større forsamlinger.

Roskilde Kommune og Region Sjælland indleder nu forhandlinger om kommunens køb af de dele af sygehusgrunden, som Region Sjælland ikke skal bruge, når det nye supersygehus i Køge er færdigt i 2025.

Parterne går nu i gang med at beskrive en samlet tids- og handleplan som skal lede frem til overdragelsen af dele af sygehusgrunden til Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune og Region Sjælland planlægger i fællesskab en konference for at drøfte visionerne for det nære sundhedsvæsen på baggrund af de fysiske muligheder på sygehusgrunden i Roskilde. Til konferencen inviteres en række centrale sundhedsaktører, herunder praktiserende læger og speciallæger, patientforeninger, frivillige foreninger og flere andre. Konferencen afholdes, når det igen bliver muligt med fysisk fremmøde. 

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Roskilde