Sundhedsstyrelsen oplyser følgende på deres hjemmeside:

Strategien for vaccinationsindsatsen mod COVID-19 er fortsat, at personer med størst risiko for alvorlig sygdom vaccineres først, og at flest muligt vaccineres på kort tid. Da høj alder er en væsentlig selvstændig risikofaktor for at blive alvorligt syg med COVID-19, er det afgørende, at vaccinationsindsatsen lægges om nu, sådan at alder bliver udslagsgivende for, hvornår man får tilbud om vaccination.

Desuden er der med de store mængder vacciner, som vi forventer at modtage særligt i april, maj og juni måned, nu betydeligt mindre behov for at prioritere så skarpt for at sikre fremskyndet vaccination til bestemte målgrupper, da det ofte kun vil være få uger, der adskiller målgruppernes plads i køen, hvis den hidtidige plan var fulgt. Derfor bliver de tre sidste målgrupper, gruppe 10, 11 og 12, lagt sammen til én, som udrulles alene efter alderskriterier.

”Vi er nu så langt med udrulningen af vaccinerne, at langt de fleste af de allerældste og de mest sårbare borgere enten er færdigvaccineret eller godt på vej til at blive det. Samtidig vil vi meget snart se, at vaccinerne begynder at komme til landet i langt større mængder, end vi har set hidtil. I den situation giver det god mening at justere målgrupperne, så vi kan få rullet de mange vacciner ud så hurtigt og så effektivt, som overhovedet muligt og sikre os, at de rigtige personer får dem først,” siger overlæge og enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg.

Konkret vil sammenlægningen af målgrupperne betyde, at personer i de nuværende grupper 10 og 11, som er yngre end 60 år, vil få tilbudt vaccination lidt senere end ellers planlagt, mens personer i den nuværende gruppe 12, som er ældre end 60 år, vil få tilbudt vaccination lidt før. Tidsmæssigt vil der dog være tale om mindre udskydelser for de fleste, da vi senere på foråret vil kunne vaccinere ca. en halv million mennesker om ugen.

Der vil fortsat blive gjort en ekstra indsats for rent praktisk at få visiteret personer, som ellers kan få vanskeligt ved at tage imod tilbuddet. Det kan være ældre mennesker, eller det kan være nogle, som er tilknyttet et socialt botilbud.

Målgruppe 5 afsluttes, og kriterierne skærpes
Sundhedsstyrelsen forventer, at hovedparten af personerne i målgruppe 5, som er i særligt øget risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19, på nuværende tidspunkt er enten visiteret, inviteret eller blevet vaccineret. Læger vil dog i en kortere periode fremover fortsat kunne henvise ganske få personer, som de vurderer er omfattet af målgruppe 5. Det kan for eksempel være patienter med nylig diagnose af alvorlig sygdom, eller patienter, hvis eksisterende sygdom er betydeligt forværret.

Desuden bliver der skærpede kriterier for, hvem der er omfattet af gruppen, og hvordan de skal vurderes. Gruppe 5 er således fremover kun åben for personer under 65 år, da alle over 65 år alligevel inviteres til vaccination i løbet af den kommende måneds tid. Derudover skal patientens prognose vurderes at blive betydeligt forværret, hvis ikke vedkommende vaccineres nu fremfor om 1-3 måneder, hvor personen ellers vil blive tilbudt vaccination alene på baggrund af alder.

Foto: ABW