Roskilde Brandvæsen har i forlængelse af den voldsomme brand på Solum i maj gennemgået hændelsen grundigt. Konklusionen er, at virksomheden ikke har overholdt reglerne om brandsikkerhed. Roskilde Brandvæsen har derfor meldt virksomheden Solum Roskilde A/S til politiet.

Opbevaring af store mængder brandbart materiale kræver en godkendelse fra brandvæsenet. Med den følger en række vilkår. Efter gennemgang af selve pladsen og af video- og fotomateriale fra branden, er det tydeligt, at Solum Roskilde A/S ikke har overholdt væsentlige punkter i den godkendelse, som Roskilde Brandvæsen udstedte i 2021:

  • Det brandbare materiale er ikke placeret korrekt i området.
  • Der har ligget for meget brandbart materiale og reglerne for afstande  mellem bunkerne er ikke overholdt.
  • Medarbejderne handlede ikke korrekt, da branden opstod – og virksomheden har dermed ikke overholdt instruksen om, at medarbejderne på stedet skal være klædt på til at håndtere brand.

Disse mangler har givet brandvæsnet væsentlig ringere mulighed for at beherske en opstået brand. Især er det af stor betydning, at virksomhedens ledelse ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at instruere medarbejderne i at opdage og bekæmpe en brand hurtigt.

Efter branden er det samlede billede, at store mængder træaffald brændte, fordi virksomheden ikke overholdt vilkårene. Det indebar risici for brandspredning til nærområdet. Desuden medførte det et omfattende arbejde og store udgifter for beredskabet – ikke kun lokalt, men også naboberedskaber og Beredskabsstyrelsen.

Pressemeddelelse. 

Foto ABW