Roskilde Kommunes boligpolitiske pulje er nu fordelt. Blandt de nye projekter er udviklingen af Hal 12 på Musicon, hjælp til udsatte borgere i forbindelse med renoveringer, musikindsats i indskolingen og boliger til unge i risiko for hjemløshed. Dertil kommer midler til en række eksisterende projekter, der også understøtter visionen om en kommune i social balance, skriver Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

6,1 mio. kroner er nu fordelt på en række konkrete projekter, der skal understøtte kommunens boligpolitiske målsætninger i 2021. Mange af projekterne er allerede i gang, men der er også en række nye initiativer.

– I Roskilde Kommune skal der være plads til livet og hverdagen for alle på tværs af alder, kulturelle og sociale skel. Vores vision er at styrke og udvikle eksisterende og nye by- og boligområder, så vi fremadrettet ikke behøver skelne mellem mere eller mindre ressourcestærke, eller mere eller mindre udsatte byområder, og det arbejde skal de nye initiativer understøtte, siger borgmester Tomas Breddam.

De nye initiativer spænder bredt, men fælles for alle er et ønske om at sætte handling bag ordene i den boligpolitik, der blev vedtaget af et enigt byråd i 2019.

– Med de nye initiativer har vi valgt at sætte penge af til bl.a. udviklingen af et levende og mangfoldigt bymiljø omkring Hal 12, støtteindsatser til udsatte borgere i forbindelse med renoveringen af Æblehaven/Rønnebærparken og musikindsatser i indskolingen på tre by-skoler. Så det spænder bredt, men alle projekter er med til at understøtte visionen om en kommune, der hænger sammen og er i social balance, siger borgmester Tomas Breddam.

Arbejdet med boligpolitikken, boligudbygningsplan og udvikling af de eksisterende boligområder foregår i tæt samarbejde med vigtige aktører i kommunen, herunder naturligvis især Boligselskabet Sjælland.

Liste over nye projekter

Hal 12 udviklingsprojektet i Musicon
Der er tale om et eksisterende udviklingsprojekt (projekt 18), som forslås løftet ind under den boligpolitiske ramme. Ambitionerne om Hal 12 projektet er et udtryk for et stærkt boligpolitisk greb, der bidrager til en levende og mangfoldig bydel og dermed peger ind i centrale strategiske elementer i boligpolitikken.

Konkret flytningsstøtte til udsatte borgere
Nyt projekt om Roskilde Kommunes støtteindsatser som følge af renoveringsindsatser i Boligselskabet Sjælland (projekt 19). Der ansøges om samlet 596.000 kr. fra den boligpolitiske pulje i perioden fra 2021-2022 til dækning af udgifter til en række støtteindsatser, herunder en koordinatorfunktion samt konkret flytningsstøtte til udsatte beboere.

Musikindsats i indskolingen styrkes yderligere
Det eksisterende projekt 7 om styrket musikindsats i indskolingen på tre by-skoler udvides til at indeholde en overbygning vedr. open air koncerter. Projektet har særligt fokus på at sikre lokalt engagement i forbindelse med forberedelse og afholdelse af koncerterne. Projektet ansøger om 250.000 kr. i 2021 fra den boligpolitiske pulje.

Ung under eget tag
Det eksisterende projekt 12 om omdannelse af det gamle skoleslagteri udvides med projekt “ung under eget tag”, hvor unge med risiko for hjemløshed har fået en billig bolig kombineret med en kommunal social-, uddannelses-/jobrettet indsats samt tilbud om fællesskabsaktiviteter ved bydels-værtsfunktionen på INSP! Projektet kræver ikke yderligere finansiering fra den boligpolitiske pulje.

Foto: ABW